Τί θέλουν οι Indignados;

Τη διακόπτω για να τη ρωτήσω τί ακριβώς είναι αυτό που ζητάνε οι Indignados, όπως έχουν ονομαστεί. Εκλογές; συστημική αλλαγή; Επανάσταση; 

Μόδεστος Σιώτος
24 Μαΐ24 Μαΐου 2011, 01:33

“Shopping and F*****g”

Σκηνές που σοκάρουν, βίαιες, έντονες αλλά αληθινές. Μία παρέα που έχει εγκλωβιστεί σε ένα δικό της σάπιο κόσμο ναρκωτικών και σεξουαλικού...

Μόδεστος Σιώτος
12 Μαΐ12 Μαΐου 2011, 00:42