Ενα «κλειδί» για την Παιδεία

Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των Σχολικών Συμβούλων ως μηχανισμού της Επιστημονικής/Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Εποπτείας...

Ελένη Μπούντα
28 Δεκ28 Δεκεμβρίου 2017, 07:32

Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως νέα πηγή εθνικού πλούτου

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου, ανταγωνιστικού, Πανεπιστημίου, στενά συνδεδεμένου με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αποτελεί όρο επιβίωσης της πατρίδας

Γιάννης Μανιάτης
14 Δεκ14 Δεκεμβρίου 2017, 14:19