Ομπρ-ελιά η σκιώδης

Η ομπρ-ελιά φυτεύεται περί τα μέσα Απριλίου (ανάλογα πότε πέφτει Πάσχα) σε μόνο αμμώδεις ελληνικές ακτές με τη συνδρομή δημάρχων και...

Στάθης Παχίδης
4 Ιούλ4 Ιουλίου 2020, 17:44