Ο πόλεμος του homework

Στην Ελλάδα του 2019 η εξαντλητική κατ' οίκον μελέτη (διανθισμένη με εξωσχολικές, δομημένες δραστηριότητες) έχει αναχθεί για τους γονείς σε σύμβολο...

Λένα Παπαδημητρίου
9 Νοέ9 Νοεμβρίου 2019, 23:00