736
Οι επιστολές του προέδρου της ΑΔΑΕ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έπρεπε να έχουν ως αποδέκτη τους τον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής | In Time News / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για Ράμμο: Κανένας δεν εμφανίζεται στο Κοινοβούλιο αυτόκλητος

Protagon Team Protagon Team 26 Ιανουαρίου 2023, 18:18
Οι επιστολές του προέδρου της ΑΔΑΕ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έπρεπε να έχουν ως αποδέκτη τους τον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής
|In Time News / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για Ράμμο: Κανένας δεν εμφανίζεται στο Κοινοβούλιο αυτόκλητος

Protagon Team Protagon Team 26 Ιανουαρίου 2023, 18:18

Τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου για τις επιστολές που έστειλε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Χρήστος Ράμμος στη Βουλή ζητώντας την ακρόασή του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ζήτησε και έλαβε ο πρόεδρος του Σώματος Κωνσταντίνος Τασούλας για «το κατά πόσο, βάσει του Συντάγματος, των νόμων ή του Κανονισμού της Βουλής, μπορεί να συγκαλείται με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη ή άλλες Επιτροπές της Βουλής».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο έκρινε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Συντάγματος, «κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε, προφορικά ή εγγράφως. Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο». Εκρινε, επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του ΚτΒ, «ο Πρόεδρος της Βουλής εκπροσωπεί τη Βουλή δικαστικώς και εξωδίκως».

Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που έχει ως αντικείμενό της τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των ανεξάρτητων Αρχών, το Επιστημονικό Συμβούλιο, αφού προέβη σε μια εκτενή και αναλυτική αναφορά στα οριζόμενα στον ΚτΒ, επεσήμενε πως αυτό που προκύπτει είναι ότι «τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, πλην των υπουργών και υφυπουργών που δεν διαθέτουν τη βουλευτική ιδιότητα, δεν δύναται, εν γένει, να εμφανίζονται ενώπιον της Βουλής αυτοκλήτως».

Σημείωσε ότι κατά το Σύνταγμα οι ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν στον πρόεδρο της Βουλής την έκθεση πεπραγμένων τους, τις ειδικές εκθέσεις τους για θέματα αρμοδιότητάς τους ή αναφορές για την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής τους και όλα αυτά «ο Πρόεδρος της Βουλής τα διαβιβάζει στις οικίες Επιτροπές της Βουλής», προσθέτοντας ότι «εξάλλου, όσον αφορά τις αναφορές των ανεξάρτητων Αρχών, ο Πρόεδρος της Βουλής τις διαβιβάζει στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία μπορεί να διατυπώνει εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Βουλής τις απόψεις της επ’ αυτών των αναφορών».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής ανέφερε ακόμη ότι «οι αναφορές των ανεξάρτητων Αρχών προς τον Πρόεδρο της Βουλής πρέπει να αναφέρονται στα θέματα που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής τους» και πως μια οποιαδήποτε «γενική αναφορά δεν επαρκεί».

Μεταξύ άλλων, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι δεν προβλέπονται από τον ΚτΒ οι αναφορές με «υπόδειξη περί του τρόπου (δημόσιας ή μυστικής συνεδρίασης) κατά τον οποίο η Επιτροπή θα συνεδριάσει, ούτε και η υπόδειξη περί κοινοποιήσεων εγγράφου στα μέλη της Επιτροπής».

Στο «δια ταύτα» της γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής (ολόκληρη εδώ), σταχυολογούνται τα παρακάτω:

1. Οι επιστολές του προέδρου της ΑΔΑΕ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έπρεπε να έχουν ως αποδέκτη τους τον Πρόεδρο της Βουλής. Η κοινοποίηση τους στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Προέδρου της Βουλής.

2. Στη δεύτερη επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας (της 20ης Ιανουαρίου 2023) διευκρινίζονται, πράγματι, τα θέματα που απασχολούν τον τρόπο εκπλήρωσης της αποστολής της ΑΔΑΕ. Φαίνεται, δε, να γίνεται επίκληση του περιεχομένου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 5002/2022 ως τρόπου εκπλήρωσης της αποστολής της ΑΔΑΕ, συμφώνως προς την ως άνω ρύθμιση του ΚτΒ. Ομως, η εν λόγω ρύθμιση του νόμου 5002/2022 έχει ως αντικείμενο την πληροφόρηση, ατομικώς, του Προέδρου της Βουλής, των αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και του υπουργού Δικαιοσύνης επί θεμάτων άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών.

3. […] Οι Επιτροπές συγκαλούνται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρό τους […] όταν το ζητήσει η κυβέρνηση ή τα μέλη της […] όταν το ζητά η πλειοψηφία ή το ζητούν τα 2/5 των μελών της. Ουδείς άλλος έχει, επομένως, αρμοδιότητα να ζητεί ή να υποδεικνύει, εν γένει, τη σύγκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής της Βουλής, ούτε, πολλώ μάλλον, έχει αρμοδιότητα να υποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας της (επί παραδείγματι, αν η συνεδρίασή της θα είναι δημόσια ή μυστική). Σχετικώς, διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών αναφέρεται, πράγματι, ότι ο ίδιος δεν θεωρεί το σχετικό αίτημά του δεσμευτικό για τα αρμόδια όργανα της Βουλής.

4. Για την κοινοποίηση εγγράφου προερχόμενο από ανεξάρτητη αρχή στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει οπωσδήποτε αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ –σε βάρος του οποίου η κυβέρνηση, αλλά και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, άφησαν αιχμές μετά τον νέο γύρο επιστολών που απέστειλε, αυτή τη φορά προς τους πολιτικούς αρχηγούς – είχε αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας η οποία είχε κοινοποιηθεί και στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, προκειμένου να προσκληθεί για να ενημερώσει «επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος της αρμοδιότητας της Αρχής».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News