Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ως νέα πηγή εθνικού πλούτου

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου, ανταγωνιστικού, Πανεπιστημίου, στενά συνδεδεμένου με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αποτελεί όρο επιβίωσης της πατρίδας

Γιάννης Μανιάτης
14 Δεκ14 Δεκεμβρίου 2017, 14:19