498
Στο στόχαστρο των ανεξάρτητων αρχών για τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων, οι δραστηριότητες της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου | INTIMEnews

Απόφαση κόλαφος για τους διαγωνισμούς της Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής

Protagon Team Protagon Team 26 Ιουνίου 2018, 13:49
Στο στόχαστρο των ανεξάρτητων αρχών για τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων, οι δραστηριότητες της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου
|INTIMEnews

Απόφαση κόλαφος για τους διαγωνισμούς της Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής

Protagon Team Protagon Team 26 Ιουνίου 2018, 13:49

Παρά τις αποφάσεις – ράπισμα των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών για τους δημόσιους διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής, η διοίκηση της Ρένας Δούρου δεν δείχνει να πτοείται, καθώς όχι μόνο δεν ανακαλεί τις επίμαχες προκηρύξεις, αλλά προχωρά κανονικά στις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων ενώ γνωρίζει ότι παραβιάζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (ενωσιακό και εθνικό Δίκαιο).

Το «κουβάρι» των «περίεργων» διαγωνισμών της κυρίας Δούρου άρχισε να ξετυλίγεται μετά από απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία ακυρώθηκε διακήρυξη διαγωνισμού, καθώς  κρίθηκε ότι παραβίαζε κατάφωρα βασικές αρχές του ενωσιακού Δικαίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 418/2018 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία κρίθηκαν – μετά την άσκηση προσφυγής από υποψήφια εταιρεία – μη νόμιμοι οι όροι του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Περιφέρεια Αττικής με τον τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 €.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Αρχής, η Περιφέρεια Αττικής αξίωνε με τους όρους της διακήρυξης «χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με την φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», γεγονός που «περιορίζει υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο».

Με άλλα λόγια, οι όροι και προϋποθέσεις που ετίθεντο, περιόριζαν σχεδόν «φωτογραφικά» τους υποψηφίους για την ανάληψη του έργου.

Η απόφαση της ανεξάρτητης Αρχής υποχρέωσε τελικά τη διοίκηση Δούρου να πάρει πίσω τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  (με τη με αρ. 1538/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Στον ακυρωθέντα διαγωνισμό η Περιφέρεια Αττικής ζητούσε από τους διαγωνιζόμενους ελάχιστο κύκλο εργασιών 12.000.000€ την τελευταία τριετία, να έχουν εκτελέσει έργα οδοποιίας την τελευταία τριετία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 4.800.000€, xωρίς ΦΠΑ, ενώ έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον 3.000.000€ χωρίς Φ.Π.Α θα έπρεπε να ήταν ομοειδή με το δημοπρατούμενο έργο.

Όπως όμως σημείωσε η Ανεξάρτητη Αρχή, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό Δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων.

Κατά συνέπεια δεν μπορούν να τίθενται κριτήρια που περιορίζουν τον κύκλο των ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων και οδηγούν στον έμμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Το ίδιο ωστόσο σκηνικό επαναλήφθηκε και σε άλλο διαγωνισμό, με τον τίτλο «Βελτίωση – ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.500.000€  που παρά τους επιεικώς προβληματικούς αν όχι παράνομους όρους του, προχώρησε κανονικά. Και αυτό, όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης επί των Οικονομικών στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Έργων που ανέδειξε το θέμα, επειδή δεν υπήρξε καμία προσφυγή από ενδιαφερόμενη εταιρεία. Με τη μόνη διαφορά ότι για να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο παράβολο 15.000 ευρώ, το οποίο καμία εταιρεία δεν θα κατέβαλε μόνο και μόνο για να ακυρώσει απλώς μία προκήρυξη.

«Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση», σχολίασε δηκτικά ο υποψήφιος (και πρώην) περιεφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, καλώντας την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων να παρέμβει άμεσα και αυτεπαγγέλτως για το θέμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.