Η φυσαλίδα του ασύλου

Σήμερα δεν υπάρχει θέμα ελευθερίας στη διακίνηση των ιδεών. Υπάρχει μόνο θέμα προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε αυτό...

Κώστας Γιαννακίδης
24 Ιούλ24 Ιουλίου 2019, 21:05