Προσομοίωση, κύριε Δήμαρχε!

Επέμβαση στη «γερασμένη» καρδιά της Αθήνας μας και μάλιστα πιλοτική -«εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων», όπως αναφέρεται- δεν είναι μόνο...

Ζωζώ Λιδωρίκη
1 Ιούλ1 Ιουλίου 2020, 08:00