346
|

ΓΕΚ ΤEΡΝΑ: Εύρος απόδοσης 2,5% έως 3% για το ομόλογο των €500 εκατ.

Protagon Team Protagon Team 26 Ιουνίου 2020, 11:55

ΓΕΚ ΤEΡΝΑ: Εύρος απόδοσης 2,5% έως 3% για το ομόλογο των €500 εκατ.

Protagon Team Protagon Team 26 Ιουνίου 2020, 11:55

Στο πλαίσιο της έκδοσης ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 7 ετών, η ΓΕΚ Τέρνα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο προσδιορισμός της Τιμής Διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, είναι μεταξύ 2,50% και 3,00%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί ατόκως το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, όπως προβλέπεται, στον δικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως 500 εκατ. ευρώ προβλέπει ότι κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται υποβάλλοντας σχετική αίτηση κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών.

Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 500.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες.

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 29η Ιουνίου 2020 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου 2020 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της 1η Ιουλίου 2020 κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛ-0,31% Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡ-0,49% EUROBANK A.E. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), των Αναδόχων (ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. και ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.