622
|

Η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους

Avatar Advertorial 8 Μαρτίου 2022, 12:30

Η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους

Avatar Advertorial 8 Μαρτίου 2022, 12:30

Σήμερα, η Roche εξακολουθεί να βαδίζει εκεί που οδηγεί η επιστήμη, προκειμένου να αντιμετωπίσει σημαντικές υγειονομικές προκλήσεις, στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Συνεχίζει να ηγείται σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, να εξερευνά και να ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών, να αναζητά διαρκώς νέους τρόπους για να προσθέσει αξία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία.

Καταλυτικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής είναι η οικοδόμηση μιας ευρύτερης κουλτούρας καινοτομίας, η οποία διαπερνά το μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας και καθοδηγεί τις συμπεριφορές και τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων της, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Στη Roche εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια ένα καινοτόμο ευέλικτο πρότυπο διοίκησης και διακυβέρνησης, το οποίο αυξάνει την ικανότητά μας να καινοτομούμε, να δοκιμάζουμε νέες ιδέες, να αξιοποιούμε το ταλέντο των ανθρώπων μας, αλλά και να συνεργαζόμαστε ακόμη πιο εποικοδομητικά με τους εμπλεκόμενους στο σύστημα υγείας.

Αναθεωρήσαμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έννοια της ηγεσίας, αφήνοντας πίσω στερεότυπα του παρελθόντος σε σχέση με την ιεραρχία, αλλά και τις λογικές «σιλό» εντός του οργανισμού. Μετακινούμαστε σε ένα μοντέλο, το οποίο αναδεικνύει την ατομική πρωτοβουλία και ευθύνη, τη συνδυαστική σκέψη, τη συνεργασία και την αποτελεσματική δικτύωση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα υπάρχουν στην εταιρεία ομάδες που είναι ελεύθερες και υπεύθυνες να λαμβάνουν αποφάσεις, που σε μια προηγούμενη δομή θα έπρεπε να εγκριθούν από την ιεραρχία – αυτό δεν υπάρχει πια.

Κώστας Κεφαλάκης, Chief Transformation Officer, Roche Hellas

Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετούμε μεταξύ άλλων τις αρχές του Agile framework: μιας προσέγγισης η οποία χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και χρόνια στο χώρο της τεχνολογίας (όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη καινοτομία τα τελευταία χρόνια), η οποία επιτρέπει την αποδοτικότερη χρήση του χρόνου μας, τη διαρκή βελτίωση του τρόπου εργασίας μας, επιτρέποντάς μας να γίνουμε πιο γρήγοροι στις συνεργασίες μας και στις παρεχόμενες καινοτόμες λύσεις που προσφέρουμε. Εμπνευσμένοι από το βιβλίο ‘Reinventing organizations’ του Frederic Laloux, στο οποίο περιγράφεται το μέλλον των οργανισμών και η εξέλιξη αυτών από ιεραρχικά συστήματα διοίκησης σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα το οποίο λειτουργεί αυτόνομα και αλληλένδετα.

Πρόκειται για ένα σύστημα που ενσωματώνουν σήμερα όλο και περισσότεροι οργανισμοί, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος. Ωστόσο, για εμάς στη Roche το Agile δεν είναι απλώς μια πρακτική διοίκησης αλλά μια ευρύτερη φιλοσοφία. Είναι, στην ουσία, ένας νέος τρόπος σκέψης και δράσης που μας ωθεί να σκεφτόμαστε και να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και γρήγορα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον ασθενή και πως μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να βιώσει μία όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία στο ταξίδι που καλείται να διανύσει για να αντιμετωπίσει την ασθένειά του. Επιπλέον οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και μαθαίνει τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τα λάθη του. Για εμάς η κάθε αποτυχία μεταφράζεται ως ευκαιρία για να μάθουμε κάτι καινούργιο, να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα νέοι συνάδελφοι που ξεκινούν στην Roche να εκπλήσσονται με το βαθμό ελευθερίας που έχουν οι ομάδες και να νιώθουν πραγματικά ότι έχουν μπει σε μια εταιρεία η οποία είναι πρωτοπόρα ξεφεύγοντας από παλιούς τρόπους ηγεσίας και διεύθυνσης. Ειδικά, η νέα γενιά αναζητά ένα χώρο εργασίας με περισσότερη αυτονομία και ελευθερία στον οποίο θα μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της..

Συνεχίζοντας μια πολύτιμη κληρονομιά καινοτομίας, στη Roche δεν παύουμε ποτέ να εξελισσόμαστε και να επανεφευρίσκουμε διαρκώς τον οργανισμό μας, τις δομές και τις διαδικασίες μας. Δεν παύουμε να αμφισβητούμε τα πάντα, να τολμάμε, να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες, ακόμη και από τα λάθη μας. Δεν παύουμε να αξιοποιούμε νέους δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, για να υπηρετήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την αποστολή μας: να κάνουμε τώρα αυτό που οι ασθενείς θα χρειαστούν αύριο!

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News