366
Μερικοί από τους τελευταίους επιβάτες πτήσεων που έφτασαν από τη Βρετανία στην Ελλάδα | INTIMENEWS

Τέλος οι πτήσεις από τη Βρετανία, κλείνουν τα σύνορα με την Τουρκία

Protagon Team Protagon Team 23 Μαρτίου 2020, 11:54
Μερικοί από τους τελευταίους επιβάτες πτήσεων που έφτασαν από τη Βρετανία στην Ελλάδα
|INTIMENEWS

Τέλος οι πτήσεις από τη Βρετανία, κλείνουν τα σύνορα με την Τουρκία

Protagon Team Protagon Team 23 Μαρτίου 2020, 11:54

Σταματούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τις 6 το πρωί της Δευτέρας οι πτήσεις από και προς τη Βρετανία, ενώ τίθεται πλήρης αποκλεισμός σε πτήσεις, τρένα, οχήματα και πλοία από και προς την Τουρκία. Το μέτρο έχει προγραμματιστεί να ισχύσει μέχρι τις 15 Απριλίου.

Και στις δύο περιπτώσεις, δεν εμποδίζεται η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού ελλήνων πολιτών που βρίσκονται και στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την απόφαση από το μέτρο που αφορά την Τουρκία εξαιρούνται:

-Ελληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα

-Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων

-Η μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία

Ολόκληρη η ΚΥΑ

Αρθρο πρώτο

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,

β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

γ) Τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Αρθρο δεύτερο

1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου άρθρου και εξαιρούνται ή δεν καταλαμβάνονται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News