625
Σε επίπεδο αγοράς ακινήτων, στην Αθήνα, ένα ακίνητο στην οικονομία διαμοιρασμού στερεί δύο ακίνητα από τις μακροχρόνιες μισθώσεις | ΞΕΕ

Ηρθε η ώρα το sharing economy να μοιραστεί και υποχρεώσεις;

Χριστίνα Πουτέτση Χριστίνα Πουτέτση 5 Φεβρουαρίου 2019, 22:34
Σε επίπεδο αγοράς ακινήτων, στην Αθήνα, ένα ακίνητο στην οικονομία διαμοιρασμού στερεί δύο ακίνητα από τις μακροχρόνιες μισθώσεις
|ΞΕΕ

Ηρθε η ώρα το sharing economy να μοιραστεί και υποχρεώσεις;

Χριστίνα Πουτέτση Χριστίνα Πουτέτση 5 Φεβρουαρίου 2019, 22:34

Με μια μελέτη και στοιχεία που ποσοτικοποιούν το ευρύ οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) μέσω της εταιρίας Grant Thornton, επιχειρεί ξανά να θέσει την Πολιτεία προ των ευθυνών της: μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της λειτουργίας της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Αλλά και τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών με διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού. Σε αυτή την κατεύθυνση και το ΞΕΕ ετοιμάζει σχετική δέσμη μέτρων, την οποία πρόκειται να υποβάλει στα αρμόδια υπουργεία.

Οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν στη μελέτη καταδεικνύουν πόσο έχει «ωριμάσει» η οικονομία του διαμοιρασμού. Τα έσοδα της οικονομίας διαμοιρασμού ξεπερνούν τα 1,9 δισ. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το 10% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης, ενώ τα μεγέθη της καταγράφουν ετήσια ποσοστιαία αύξηση κατά 25%.

Η μελέτη της Grant Thornton «Ο κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομίας του διαμοιρασμού και προτεινόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις», την οποία παρουσίασε ο συντονιστής της μελέτης και Director, Business Consulting της Grant Thornton στην Ελλάδα, Παναγιώτης Πρόντζας, διαπιστώνει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, όπως:

Τη μείωση των δημοσίων εσόδων – καθαρή απώλεια 300 εκατ. ευρώ από την τριετία 2016-2018 – και συνακόλουθα τον περιορισμό πόρων κοινωνικής πολιτικής, την απώλεια θέσεων εργασίας (36.560 την τελευταία τριετία), την αλλοίωση του εργασιακού μοντέλου με αβέβαιες συνθήκες και τη δημιουργία της αθέατης εργασίας.

Τον «εκτοπισμό» ακινήτων από τις μακροχρόνιες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς το πλήθος των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αναπτύσσεται με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν των ακινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης. Τη διεύρυνση του φαινομένου «εκτοπισμού» και αύξησης τιμών.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός (κέντρο), ο Director, Business Consulting της Grant Thornton στην Ελλάδα Παναγιώτης Πρόντζας και η διευθύντρια του ΞΕΕ Αγνή Χριστίδου στην παρουσίαση της μελέτης για τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού

Σε επίπεδο αγοράς ακινήτων, στην Αθήνα, ένα (1) ακίνητο στην οικονομία διαμοιρασμού στερεί δύο (2) ακίνητα από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, ενώ προκαλείται αύξηση 9,3% στις τιμές των ενοικίων. Σε επίπεδο χώρας, προκαλείται μείωση διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ την ίδια ώρα διαμορφώνεται ποσοστιαία αύξηση 8,3% στα ενοίκια, με συνακόλουθη επιβάρυνση των οικονομικά αδύναμων ομάδων.

Σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής, επισημαίνεται η αλλοίωση του αστικού περιβάλλοντος, με στρεβλή ανάπτυξη σε «τουριστικά γκέτο», καθώς εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες εστίασης αναπροσαρμόζονται και στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών. Για παράδειγμα, στα Χανιά, 4.337 ακίνητα διατίθενται στη βραχυχρόνια μίσθωση και 212 στη μακροχρόνια.

Αντίστοιχα, η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι 21% μεγαλύτερη στη διαχείριση του αυξημένου όγκου απορριμμάτων.

Αρκετές από τις επιπτώσεις συνδέονται και με τον κίνδυνο γενικότερης υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, όπως η αύξηση δικαστικών διαμαχών, με συνδυαστική πρόκληση ζητημάτων δημόσιας ασφάλειας, αλλά και η αμφισβητούμενη ποιότητα των υπηρεσιών.

«Εχοντας επισημάνει ήδη από το 2012 τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου όταν εξελίσσεται ανεξέλεγκτα, σήμερα καταδεικνύουμε τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται. Δεν είναι τι χάνουν οι ξενοδόχοι, είναι τι χάνει η κοινωνία, όσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα παραμένει επί της ουσίας χωρίς ρύθμιση και έλεγχο εφαρμογής των ρυθμίσεων. Η φορολόγηση δεν επιλύει κοινωνικά προβλήματα», σχολίασε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μεγέθυνση που καταγράφει η οικονομία διαμοιρασμού και το φαινόμενο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, διεθνείς οργανισμοί και φορείς έχουν επισημάνει την ανάγκη εμβάθυνσης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το φαινόμενο.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που αποτυπώνονται στη διεθνή πρακτική και αναφέρονται στη μελέτη, είναι η δημιουργία προδιαγραφών λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο άμεσος καθορισμός ορίου στις διανυκτερεύσεις και η πρόβλεψη σαφών υποχρεώσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την εγγραφή του ακινήτου σε σχετικό μητρώο και την τήρηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, τον προσδιορισμό ορίου στις ημέρες μίσθωσης και τον καθορισμό μέγιστου αριθμού ακινήτων ανά ιδιοκτήτη προς διάθεση, την εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων με πρόβλεψη κανόνων/οδηγιών κοινωνικής συμπεριφοράς, τη φορολόγηση με πρόβλεψη ισοδύναμης φορολογικής επιβάρυνσης, τη θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου με σαφείς κανόνες λειτουργίας και την ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής τους.