430
Ο πρόεδρος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Γιάννης Παπαθανασίου υπογράμμισε την προσήλωση της εταιρείας στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις | ΕΛΠΕ

Γιάννης Παπαθανασίου: Η ΕΛΠΕ καινοτομεί στα ενεργειακά προϊόντα

Protagon Team Protagon Team 22 Νοεμβρίου 2019, 19:59
Ο πρόεδρος της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Γιάννης Παπαθανασίου υπογράμμισε την προσήλωση της εταιρείας στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις
|ΕΛΠΕ

Γιάννης Παπαθανασίου: Η ΕΛΠΕ καινοτομεί στα ενεργειακά προϊόντα

Protagon Team Protagon Team 22 Νοεμβρίου 2019, 19:59

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με συνεχείς επενδύσεις και ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, υλοποιεί με επιτυχία τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο, με κύριο άξονα τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό» επεσήμανε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Γιάννης Παπαθανασίου κατά την ομιλία του, το απόγευμα της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου, στο 24ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ με θέμα «Ο κομβικός ρόλος της ενέργειας στην οικονομική ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι στον πυρήνα του ενεργειακού μετασχηματισμού που υλοποιεί ο Ομιλος βρίσκονται η μείωση της εξάρτησης από ρυπογόνες τεχνολογίες και από ορυκτά καύσιμα, η αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής ενέργειας και καυσίμων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών CO2, οι σημαντικές επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των βιοκαυσίμων νέας γενιάς, καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Ο κ. Παπαθανασίου αναφέρθηκε μάλιστα στην πρόθεση του Ομίλου να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις καυσίμων κίνησης, όπως π.χ. το υδρογόνο.

Θεμελιώδης στόχος, είπε ο κ. Παπαθανασίου, είναι η μετεξέλιξη της Εταιρείας σε έναν καινοτόμο Ομιλο παροχής ενεργειακών προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου.

Μιλώντας στην θεματική ενότητα για τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, ο κ. Παπαθανασίου υποστήριξε ότι ο Ομιλος ΕΛΠΕ προσυπογράφει τους στόχους του νέου αναθεωρημένου ΕΣΕΚ (Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα), που προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση της ενέργειας από ΑΠΕ στο 35% έως το 2030, μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, αλλά και πρόνοιες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Οπως μάλιστα τόνισε, η δρομολόγηση των διαδικασιών για την απαιτούμενη ενεργειακή μετεξέλιξη της χώρας θα δώσει την ευκαιρία για αναπτυξιακές επιδόσεις της εθνικής οικονομίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης καταρτισμένου προσωπικού, κυρίως υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο Ομιλος ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για την αναγκαία μετάβαση στο νέο ενεργειακό μοντέλο χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα. Παράλληλα, συντάσσεται με τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050, εκτελεί σειρά δράσεων που ενσωματώνουν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της υλοποίησης της συμφωνίας των Παρισίων του 2015. Σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτή η μεταβατική πορεία πρέπει να πραγματοποιηθεί ομαλά, με το ελάχιστο δυνατό κοινωνικό κόστος, τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, αλλά και με τον καθορισμό των απαιτούμενων χρηματο-οικονομικών μοχλών που θα διασφαλίσουν τη «δίκαιη μετάβαση».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, ο κ. Παπαθανασίου επανέλαβε με τρόπο κατηγορηματικό την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του Ομίλου ότι θα δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και στις τοπικές κοινωνίες.