490
Ο Πρωθυπουργός με φόντο την οθόνη της τηλεδιάσκεψης με τους υπουργούς του | INTIMEnews

Υπουργικό: Δύο γυναίκες επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

Protagon Team Protagon Team 30 Ιουνίου 2020, 11:25
Ο Πρωθυπουργός με φόντο την οθόνη της τηλεδιάσκεψης με τους υπουργούς του
|INTIMEnews

Υπουργικό: Δύο γυναίκες επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

Protagon Team Protagon Team 30 Ιουνίου 2020, 11:25

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου -μέσω τηλεδιάσκεψης- υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την οποία μεταξύ άλλων θα επιλεγούν οι νέοι πρόεδροι του Αρείου Πάγου (+ πέντε αντιπρόεδροι του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατόπιν εισήγησης του υπουργού Δικαιοσύνης το υπουργικό αναμένεται να εγκρίνει τις τοποθετήσεις της Αγγελικής Αλειφεροπούλου στην προεδρία του Αρείου Πάγου και την Μαίρης-Ειρήνης Σαρπ σε αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Από τη λίστα με τους έξι υποψηφίους που έστειλε στη Βουλή για γνωμοδότηση το υπουργείο Δικαιοσύνης,  πλειοψήφησαν κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων, οι αντιπρόεδροι σήμερα του Αρείου Πάγου: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Ειρήνη Καλού και Δήμητρα Κοκοτίνη.

Η κυρία Αγγελική Αλειφεροπούλου, που είναι και η αρχαιότερη στο Σώμα, μετά την ακρόασή της έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Οι συνυποψήφιες της κυρίας Αλειφεροπούλου, Ειρήνη Καλού και Δήμητρα Κοκοτίνη, δεν προσήλθαν σε ακρόαση στη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά απέστειλαν επιστολές όπου εξηγούσαν ότι αιτία της άρνησής τους είναι ότι ενώ είχαν επιλεγεί από το προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο για τις θέσεις της Προέδρου και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, οι τοποθετήσεις τους δεν ολοκληρώθηκαν επειδή ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε υπογράψει τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Η γνωμοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να γίνει αποδεκτή από το υπουργικό συμβούλιο, όπως έχει συμβεί στις τελευταίες κρίσεις των ανωτάτων δικαστών.

Αναλυτικά τα θέματα της ατζέντας του σημερινού υπουργικού έχουν ως εξής

-Παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών υπουργείου Οικονομικών: Ενσωμάτωση φορολογικών οδηγιών και άλλες διατάξεις.

-Παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών υπουργείου Υγείας: α) Κύρωση των από 23.6.2020 επιμέρους συμβάσεων δωρεάς μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, β) Ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.

-Παρουσίαση νομοσχεδίου υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον .

-Παρουσίαση νομοσχεδίου υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικασία πολιτογράφησης και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

-Παρουσίαση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

-Παρουσίαση από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του αθλητικού νομοσχεδίου

-Εισήγηση από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου ‘Ακη Σκέρτσο, σχετικά με την αναθεώρηση των ετήσιων σχεδίων δράσης και τις προγραμματικές κατευθύνσεις του κυβερνητικού έργου 2020-2021.

-Παρουσίαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

-Εισήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την επιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση των θέσεων: α) Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Προέδρου του Αρείου Πάγου, γ) πέντε Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου

-Εισήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση μιας θέσης Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Εισήγηση από το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την επιλογή προέδρου και μελών του συμβουλίου διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

-Εισήγηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.