476
| SOOC

Μοντέλο για άλλες ΔΕΚΟ το τέλος της μονιμότητας στη ΔΕΗ

Protagon Team Protagon Team 16 Νοεμβρίου 2019, 12:24

Μοντέλο για άλλες ΔΕΚΟ το τέλος της μονιμότητας στη ΔΕΗ

Protagon Team Protagon Team 16 Νοεμβρίου 2019, 12:24

To πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ κατατέθηκε στη Βουλή αργά τη νύχτα της Παρασκευής. Δεν περιείχε εκπλήξεις, άλλωστε οι βασικοί του άξονες είχαν περιγραφεί εδώ και κάποιες ημέρες από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη (εδώ). Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις γραμμένο: τέλος η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους, μια ιστορική στιγμή για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα στη χώρα μας.

Και τώρα πολλοί είναι αυτοί που προεξοφλούν ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο που θα λειτουργήσει ως «πιλότος» και για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ, από την ΕΥΔΑΠ ως τα ιδρύματα.

Η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη κρατική βιομηχανία της χώρας και ραχοκοκαλιά της οικονομίας, δεν μπορεί παρά να ιδωθεί ως ένα πεδίο δοκιμών νέων –για τα δεδομένα του ευρύτερου Δημοσίου– εργασιακών σχέσεων: Το τέλος της μονιμότητας, τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, οι μετακινήσεις εργαζομένων από μια εταιρεία σε άλλη του ομίλου και η μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο, κυριαρχούν στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή, δίχως πάντως να περιλαμβάνει βασικές αλλαγές σε σχέση με εκείνο που είχε βγει προ δέκα ημερών σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου επιχειρείται ο εξορθολογισμός του ύψους της τιμολόγησης των καταναλωτών στη νυχτερινή κατανάλωση για πάνω από 1600 kWh, που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά, ιδίως για αυτά που χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές.

Ακόμη, αντιμετωπίζονται θέματα προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ, προσλήψεων στελεχών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, μετακινήσεων ανάμεσα σε θυγατρικές, μεταφοράς προσωπικού στο Δημόσιο κλπ.. Περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για τη νέα πολιτική προμηθειών της ΔΕΗ, τον περιορισμό της έκπτωσης που μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις ρεύματος, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης. Δίνεται παράταση της προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., ρυθμίζονται θέματα εταιρικού μετασχηματισμού και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, ενώ απαντώνται και διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου, τη στήριξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ηλεκτροκίνηση.

Οπως σημειώνεται στην αιτιολογική επίθεση: «στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο σχεδιασμός αποδοτικών μέτρων από πλευράς κόστους και αποτελέσματος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων από εμπλεκόμενους στην αγορά ενέργειας φορείς, την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και στην ελάττωση του κόστους επίτευξης μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προς τον ίδιο σκοπό»