349
Η Κέρκυρα είναι ένας από τους προορισμούς όπου εντοπίζονται προβληματικά ξενοδοχεία | Shutterstock

Τουρισμός: μια «γέφυρα» για τα προβληματικά ξενοδοχεία

Χριστίνα Πουτέτση Χριστίνα Πουτέτση 12 Σεπτεμβρίου 2018, 15:32
Η Κέρκυρα είναι ένας από τους προορισμούς όπου εντοπίζονται προβληματικά ξενοδοχεία
|Shutterstock

Τουρισμός: μια «γέφυρα» για τα προβληματικά ξενοδοχεία

Χριστίνα Πουτέτση Χριστίνα Πουτέτση 12 Σεπτεμβρίου 2018, 15:32

Πριν δέκα χρόνια περίπου η ανερχόμενη ανάγκη και τάση στην ξενοδοχειακή αγορά, μικρών και μεσαίου μεγέθους μονάδων, ήταν η διαχείρισή τους, σε επίπεδο λειτουργίας, κυρίως για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των πωλήσεων.

Τότε «άνθισαν» τα μπουτίκ ξενοδοχεία στη χώρα, αλλά και αναδείχθηκαν εταιρίες διαχείρισης μικρών μονάδων, όπως η HotelBrain. Δέκα χρόνια μετά και στη συνέχεια μιας περιόδου οικονομικής κρίσης, η ανάγκη απομόχλευσης των τραπεζών και περιορισμού των κόκκινων ξενοδοχειακών δανείων, δημιουργεί άλλες ανάγκες στους ξενοδόχους.

«Παρά τα ρεκόρ του τουρισμού, βλέπουμε ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα», λέει ο πρόεδρος και ιδρυτής της HotelBrain, Πάνος Παλαιολόγος. «Υπερδανεισμένα ξενοδοχεία, όχι πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πλειστηριασμοί», καθώς έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των τραπεζών προς τα προβληματικά ξενοδοχεία και τη διοίκησή τους. Με το δίλημμα προς τον ξενοδόχο να είναι μεταξύ πώλησης, πλειστηριασμού ή μακροχρόνιας μίσθωσης σε Tour Operator.

Ο ίδιος παρατηρεί σε πολλά ξενοδοχεία την ανάγκη για μια «γέφυρα», που χρονικά την τοποθετεί από τέσσερα έως επτά έτη, στο οποίο διάστημα, θα δοθεί η δυνατότητα στο ξενοδοχείο να εξυγιανθεί, επανεκκινώντας τη λειτουργία του, διασφαλίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και εύρυθμης συνεργασίας με την τράπεζα, με βελτιωμένες υπηρεσίες, αλλαγή ξενοδοχειακής νοοτροπίας, καθώς και ανακαίνιση/αναβάθμιση της υποδομής, εφόσον χρειάζεται.

Η «γέφυρα» αυτή αποτελεί το νέο μοντέλο διαχείρισης της HotelBrain, το HB Bridge Operation Contract, με το οποίο αναλαμβάνει μεσοπρόθεσμες μισθώσεις ξενοδοχείων (4-7 έτη): τα αναβαθμίζει και τα λειτουργεί, διατηρώντας το δικό τους εμπορικό όνομα (ως white label διαχειριστής). Παράλληλα αποδίδει εγγυημένα, σταθερά και μεταβλητά μισθώματα.

Το νέο αυτό μοντέλο διαχείρισης έχουν υιοθετήσει ήδη επτά ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε Ρόδο, Κρήτη, Κω και Κέρκυρα, δημοφιλείς παραδοσιακούς προορισμούς όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με κόκκινα δάνεια.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιό της HotelBrain σε συμβόλαια διαχείρισης αριθμεί 160 ξενοδοχεία, ο τζίρος των οποίων ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Έχοντας δε από το 2015 τη στήριξη του fund Southbridge και μέσω της θυγατρικής της HotelBrain Capital, η εταιρία έχει ήδη προχωρήσει σε μισθώσεις 40 ξενοδοχειακών μονάδων. Το 2018, ο τζίρος της HotelBrain συνολικά εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 30 εκατ. ευρώ, με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα τρία εκατ. ευρώ, διπλάσια αντίστοιχα από το 2017 (15 εκατ. ευρώ τζίρος και 1,5 εκατ. ευρώ κέρδη).