259
|

Θα πούμε το τσίπουρο τσιπουράκι;

Protagon Team Protagon Team 12 Ιουλίου 2019, 12:30

Θα πούμε το τσίπουρο τσιπουράκι;

Protagon Team Protagon Team 12 Ιουλίου 2019, 12:30

Αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά του τσίπουρου και της τσικουδιάς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με την οποία καταργείται ο μειωμένος – κατά 50% – ειδικός φόρος κατανάλωσης, και εξομοιώνεται µε αυτόν των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών.

Η Ελλάδα καλείται πλέον να διπλασιάσει τον φόρο, παράμετρος που υπολογίζεται ότι θα φέρει σημαντικές αυξήσεις στις λιανικές τιµές, από 3,5 – 5 ευρώ στις φιάλες των 700 ml. Κατακόρυφη θα είναι ασφαλώς η αύξηση και στο best seller του είδους, το µπουκαλάκι των 200 ml, που πωλείται µαζικά στις ταβέρνες και στα εστιατόρια.

Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η έκπτωση φόρου που έχει υιοθετηθεί κινείται εκτός του ενωσιακού Δικαίου: «αντιβαίνει προς το Δίκαιο της Ένωσης η ελληνική νοµοθεσία που προβλέπει την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης και σηµαντικά µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι µικροί αποσταγµατοποιοί. Κυρίως διότι δηµιουργεί στρέβλωση ανταγωνισµού».

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι «το τσίπουρο και η τσικουδιά δεν αποτελούν, κατά το παρόν στάδιο της ενωσιακής νοµοθεσίας, προϊόντα υπαγόµενα στο καθεστώς παρέκκλισης» και εκτιµά ότι «τα προϊόντα αυτά υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης µε όλα τα προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την εναρµόνιση».

Κοινώς, ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν επιβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στα προϊόντα άλλων κρατών μελών, φόρους ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, το τσίπουρο και η τσικουδιά εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με όλα τα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνονται στα «αποστάγματα στεμφύλων σταφυλής».