Ενα «κλειδί» για την Παιδεία

Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των Σχολικών Συμβούλων ως μηχανισμού της Επιστημονικής/Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Εποπτείας...

Ελένη Μπούντα
28 Δεκ28 Δεκεμβρίου 2017, 07:32