Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 28/2-6/3

Οψεις της διεθνούς συμπαράστασης στην Ουκρανία, με κλικ από πολλά μέρη – σε αυτό το πλαίσιο, των διαδηλώσεων υπέρ της ειρήνης, ορισμένες «δράσεις» υπήρξαν αναθεωρητικές σε σοβαρό (πολιτικό) επίπεδο και άλλες απλώς γραφικές. Ωστόσο, επειδή αλλιώς είναι από μακριά τα πράγματα και αλλιώς από κοντά, υπάρχουν και καρέ με τα κατάλοιπα των συγκρούσεων, όπως και στιγμιότυπα από την πολεμική ατμόσφαιρα στο πεδίο και στα πέριξ