973
|

Μια μεγάλη δημόσια επένδυση με πολλαπλούς αποδέκτες και οφέλη

Κώστας Τσαούσης Κώστας Τσαούσης 27 Μαρτίου 2020, 20:40

Μια μεγάλη δημόσια επένδυση με πολλαπλούς αποδέκτες και οφέλη

Κώστας Τσαούσης Κώστας Τσαούσης 27 Μαρτίου 2020, 20:40

Ακόμη και συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου έγινε με βιντεοδιάσκεψη, την ίδια ώρα που τα κάθε λογής έγγραφα μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών αλλά και ανάμεσα σε πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες παίρνουν και δίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Επιπλέον, το κινητό γίνεται εργαλείο δουλειάς ακόμη και για τους υπουργούς όπου μπορούν να παραλαμβάνουν μέσω ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης κυβερνητικά έγγραφα – Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Σχέδια Νόμου- και να θέτουν σε αυτά τις ψηφιακές υπογραφές τους.

Η εισβολή του αόρατου εχθρού covid-19 και η πρωτόγνωρη για περίοδο ειρήνης «κατάσταση πολιορκίας» μας υποχρεώνει σε μια διαφορετική προσέγγιση μιας μεγάλης επένδυσης που η υλοποίηση της μετά από χρόνια καθυστέρησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για την επένδυση των 630 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που αφορά το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα «Σύζευξις ΙΙ», μια επένδυση που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η οποία παράγει πολλαπλά οφέλη για το ίδιο το Δημόσιο και τους φορείς του, την αγορά και τις επιχειρήσεις ενός δυναμικού κλάδου όπως εκείνη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλά και τους πολίτες στο σύνολο τους.
Είναι η πρώτη φορά που μια επένδυση επηρεάζει τόσο πολύ λειτουργίες και δραστηριότητες σε μια ευρεία οικονομική και κοινωνική κλίμακα.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα που αφορά την εμπλοκή των επιχειρήσεων στην αγορά της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Όλες οι πρωταγωνιστές της αγοράς είναι εδώ. Ο ΟΤΕ, η Vodafone, η Wind, η Forthnet ( από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους) και από κοντά, εταιρείες όπως η Space, η Unisystems, η Logicom, η Intrasoft (από τον χώρο της Πληροφορικής) έχουν αναλάβει (κατά μόνας ή και σε κοινοπραξίες) κομμάτια του έργου «Σύζευξις ΙΙ».

Όλα αυτά δίνουν πολύτιμο οξυγόνο στην αγορά και ενισχύουν τις δραστηριότητες και τον τζίρο τους παράγοντες που έρχονται με τη σειρά τους να στηρίξουν τις δουλειές και την απασχόληση. Και αυτό το οξυγόνο σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα σε αυτήν ακριβώς την περίοδο έχει ιδιαίτερη σημασία και ανυπολόγιστη αξία.

Στο facebook βρήκα την ανάρτηση ενός παλαιότερου άρθρου μου. Από εκείνο «κλέβω» ένα απόσπασμα που διατηρεί ακέραιο το ενδιαφέρον του παρά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος (το άρθρο δημοσιεύτηκε το φθινόπωρο του 2015).

Διαβάζω μαζί σας: (…)θα μπορούσα με σχετική άνεση να υποστηρίξω ότι η Κυβέρνηση(σ.σ. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) θα μπορούσε αν ήθελε να γλυτώσει γρήγορα αλλά και σε σταθερή, μόνιμη βάση κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Με μια και μόνο επιλογή. Η τελευταία έχει να κάνει με την υλοποίηση του έργου «Σύζευξις ΙΙ». Η υλοποίηση του, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, εξοικονομεί για το ελληνικό δημόσιο – δηλαδή τις τσέπες όλων μας- 160 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μέσα από την μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών.

Ας θυμηθούμε για λίγο την υπόθεση που αρχίζει να εμφανίζεται ως το νέο “γιοφύρι της Αρτας”.

Το έργο «Σύζευξις ΙΙ» αποτελεί το ενοποιημένο συγκρότημα υποδομών και υπηρεσιών με σκοπό να καλύψει όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Δημοσίου, με υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας και εντυπωσιακή οικονομία σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Στο έργο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή όλων των κτιρίων του Δημοσίου (34.000 κτίρια), μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες δικτύου.

Παράλληλα, με τη διασύνδεση των λειτουργικών στοιχείων της Δημόσιας Διοίκησης, το «Σύζευξις ΙΙ» θα καταστήσει δυνατή την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε τομείς όπως η Υγεία, η Εκπαίδευση, Ασφαλιστικοί Φορείς και Φορολογικές Αρχές, υλοποιώντας το πλήρες φάσμα των εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Οι βασικοί στόχοι της μεγάλης αυτής δημόσιας επένδυσης -θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ήδη από τα μέσα του 2012- παραμένουν αναλλοίωτοι. Βεβαίως, έχει χαθεί χρόνος και από κοντά, γύρω στο 1,5 δις ευρώ.

Για την ιστορία του πράγματος ο διαγωνισμός για το «Σύζευξις ΙΙ», είχε καταφέρει να ξεκολλήσει προς το τέλος του 2014 αλλά με την πολιτική και οικονομική κρίση να συνεχίζεται όπως και οι εναλλαγές κυβερνήσεων το έργο πήγε φούντο…

Στο site της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε βρίσκεται ένα πλούσιο ενημερωτικό υλικό για το «Σύζευξις ΙΙ». Από αυτό το υλικό δανείζομαι μια απάντηση για το ποια στοιχεία το καθιστούν το σημαντικότερο έργο υποδομών των τελευταίων ετών αλλά και το ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει. Στην απάντηση καταγράφονται στοιχεία όπως το μέγεθος , η σπουδαιότητα και ο προϋπολογισμός αλλά πέραν αυτών και τα εξής:

  •  Μέσω αυτού θα εξυπηρετούνται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων προς τους πολίτες (πχ TAXIS, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Εκλογές, ΑΣΕΠ, Εθνικό Τυπογραφείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολεοδομίες, Νοσοκομεία, κλπ)
  • Θα συνδέονται ασφαλώς άλλα ευαίσθητα εθνικά ή διεθνή δίκτυα, όπως το Παν-ευρωπαϊκό διαβαθμισμένο δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. “S-TESTA”.
  • Οι Δημόσιοι Φορείς θα συνδέονται στο διαδίκτυο με ταχύτητες πρόσβασης έως και 1 Gbps
  • Θα φιλοξενείται η πλειονότητα των Portals των Δημοσίων Φορέων
  • Θα φιλοξενούνται 250.000 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Θα υιοθετηθούν και υλοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές ασφάλειας υποδομών και προστασίας των δεδομένων.
  • Η συνολική παροχή internet στο δίκτυο κορμού θα είναι υψηλής διαθεσιμότητας και της τάξης των 10 Gbps

Επιπλέον, από την απάντηση που φιλοξενείται στο site διακρίνω και δύο άλλα σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο εξ αυτών έχει να κάνει με την οικονομία και το συμμάζεμα των δαπανών. «Κατόπιν της υλοποίησης του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» θα μπορέσει να λειτουργήσει το Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ), όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτευχθεί κεντρική προμήθεια, διαχείριση και πληρωμή όλων των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Δημοσίου Τομέα. Το αποτέλεσμα θα είναι το νοικοκύρεμα των τηλεπικοινωνιακών δαπανών, αφού για πρώτη φορά θα ξέρει ακριβώς το Δημόσιο τι ξοδεύει σε τηλεπικοινωνιακές δαπάνες και επίσης θα κάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, λόγω άθροισης της ζήτησης και καλύτερων τιμών λόγω κεντρικής διαπραγμάτευσης με την αγορά».

Το δεύτερο στοιχείο αφορά την παρακαταθήκη: « (…)όλο το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα υλοποιηθεί από το έργο του «Σύζευξις ΙΙ» και όλος ο εξοπλισμός του, θα παραμείνει στην κυριότητα του Δημοσίου προκειμένου να αξιοποιηθεί και μεταγενέστερα από όλα τα νέα έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που σχεδιάζονται».