Ομόλογα Ελληνικού!

Ενα απλό, συνηθισμένο εταιρικό ομόλογο που στα χέρια «καλοστεκούμενων» πολιτών μπορεί να κάνει τη διαφορά, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό πολιτικό αφήγημα νομιμοποίησης...

Κώστας Τσαούσης
4 Ιούλ4 Ιουλίου 2020, 14:56