866
Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κάνει λόγο και για παραπληροφόρηση των πολιτικών | Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Επίθεση Θάνου σε όσους «βάλλουν κατά του θεσμού»: Τι λέει για Τσατάνη και Τσακυράκη

Protagon Team Protagon Team 18 Απριλίου 2016, 17:16
Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κάνει λόγο και για παραπληροφόρηση των πολιτικών
|Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Επίθεση Θάνου σε όσους «βάλλουν κατά του θεσμού»: Τι λέει για Τσατάνη και Τσακυράκη

Protagon Team Protagon Team 18 Απριλίου 2016, 17:16

Επίθεση κατά όσων «ενοχλούνται διότι µε την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων µου, εµποδίζω µεγάλα διαπλεκόµενα συµφέροντα» εξαπολύει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου με αφορμή τις συνεχιζόμενες βολές κατά του θεσμού, ενώ κάνει λόγο για παραπληροφόρηση των πολιτικών. Αναφέρεται, επίσης, στην εισαγγελέα Εφετών, Γεωργία Τσατάνη, αλλά και στη µήνυση κατά του καθηγητή, Σταύρου Τσακυράκη.

Η κυρία Θάνου αναφέρεται στο θέμα του πειθαρχικού ελέγχου και της δυνατότητας που της δίνει ο νέος νόμος να εκκινεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος δικαστών ή εισαγγελέων ενώ σημειώνει για την περίπτωση της εισαγγελέως εφετών, κυρίας Τσατάνη, ότι ουδόλως κινήθηκε από μεροληψία, αλλά παρ’ όλα αυτά για να προστατεύσει το κύρος τής Δικαιοσύνης διαβίβασε την πειθαρχική έρευνα σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Η Βασιλική Θάνου αναφέρεται και στο θέμα της μήνυσης σε βάρος τού συνταγματολόγου Σταύρου Τσακυράκη υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου μπορεί να καταθέσει μήνυση σε βάρος ενός πολίτη όταν αυτός υπερβαίνει το Σύνταγμα και τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Αναλυτικά, η δήλωσή της:

«Α) Σχετικά µε την αρµοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου:

  1. Αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης, (κατά το άρθρ. 99 παρ. 1 Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων – Ν. 1756/1988) διαθέτουν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο προϊστάµενος Επιθεώρησης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς (δικαστές και εισαγγελείς), καθώς και οι πρόεδροι Εφετών, διευθύνοντες τα Εφετεία, για τους δικαστές της περιφέρειάς τους και οι εισαγγελείς Εφετών, διευθύνοντες τις Εισαγγελίες, για τους εισαγγελείς της περιφέρειάς τους. Με το Ν.4356/2015, άρθρ. 46 παρ. 3, προστέθηκε και η αρµοδιότητα του προέδρου του Αρείου Πάγου. Ευλόγως, εποµένως, προκύπτει το ερώτηµα, ποιοι και γιατί ενοχλούνται, επειδή, πέραν του εισαγγελέα Αρείου Πάγου και του προϊσταµένου Επιθεώρησης απέκτησε αρµοδιότητα και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Επίσης, σαφώς προκύπτει από το κείµενο του νόµου ότι όλα τα έχοντα αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης όργανα είναι µονοπρόσωπα και είναι απολύτως ανακριβές ότι µέχρι τώρα το δικαίωµα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου είχαν µόνον πολυπρόσωπα όργανα, όπως ορισµένοι ισχυρίζονται, στα πλαίσια της προσπάθειας παραπληροφόρησης.
  2. Απολύτως ανακριβές, επίσης, είναι ότι η πρόεδρος, η οποία ασκεί την πειθαρχική δίωξη, στη συνέχεια κρίνει τον 2 ελεγχόµενο, συµµετέχοντας στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, δεδοµένου ότι «δεν µπορούν να µετάσχουν σε πειθαρχικό συµβούλιο ή δικαστήριο, για την εκδίκαση ορισµένης πειθαρχικής υπόθεσης, εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει την ανάκριση, στην ίδια πειθαρχική υπόθεση.» (άρθρ. 97 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόµου).

»Β. Σχετικά µε την από µέρους µου άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά της εισαγγελέως Εφετών Γεωργίας Τσατάνη:

  1. Ο αρµόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης έχει το δικαίωµα (άρθρ. 99 παρ. 9 του ιδίου ως άνω νόµου) να ενεργεί αµέσως προκαταρκτική εξέταση, η οποία διενεργείται είτε µε εντολή του, από άλλο δικαστικό λειτουργό, ανώτερο κατά βαθµό από τον ελεγχόµενο, είτε από τον ίδιον, αυτοπροσώπως, όπως έπραξα στην προκειµένη περίπτωση, λόγω της µεγάλης δηµοσιότητας που είχε λάβει η υπόθεση αυτή και του µεγάλου κοινωνικοοικονοµικού ενδιαφέροντος των υποθέσεων, που χειρίσθηκε η ελεγχόµενη.
  2. Συνεπώς, οι επικαλούµενοι ως λόγοι εξαίρεσης, που δηµιουργούν δήθεν υπόνοια µεροληψίας σε βάρος µου, ότι δηλαδή ανέλαβα η ίδια την διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας, µετά από «υπόδειξη» από τους κύπριους αξιωµατούχους, ή ότι έχω σχέση γνωριµίας µαζί τους ένεκα της ιδιότητάς µου, ως πρώην Υπηρεσιακής Πρωθυπουργού, ή ότι διατηρώ σχέση υπηρεσιακής συνεργασίας µε τον αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο, δεν χρήζουν καν απάντησης, διότι εάν οι τυπικές υπηρεσιακές σχέσεις ή η απλή γνωριµία εκτιµηθούν ως λόγοι εξαίρεσης, τότε όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να εξαιρούνται. Οι λοιποί λόγοι εξαίρεσης έχουν κριθεί νόµω αβάσιµοι από τη νοµολογία (ΑΠ 1080/2010), πέραν του ότι είναι παντελώς αβάσιµοι κατ΄ ουσία και ανακριβείς, όπως ανακριβέστατος είναι και ο λόγος ότι δήθεν συνοµολόγησα ότι η προς εκείνη επιδοθείσα κλήση για γραπτές εξηγήσεις ήταν αόριστη.
  3. Ωστόσο, πέραν του αβασίµου και της καταχρηστικότητας της εν λόγω αίτησης εξαίρεσης, και παρά το γεγονός ότι ουδεµία έχθρα ή αντιπάθεια είχα ουδέποτε µε την ελεγχόµενη, µε την οποία, αντιθέτως, διατηρούσα πάντοτε πολύ καλές υπηρεσιακές σχέσεις και ουδεµία, επίσης, ιδιαίτερη σχέση έχω µε τους ασκήσαντες τις αναφορές κυπρίους αξιωµατούχους, εν τούτοις, προς διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας τόσο της θεσµικής µου θέσης, όσο και της ∆ικαιοσύνης γενικότερα, ανέθεσα σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου την περαιτέρω διενέργεια της πειθαρχικής εξέτασης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσµατος.

»Γ. Σχετικά µε τη µήνυση κατά του καθηγητή Σταύρου Τσακυράκη.

Είναι καταφανές ότι έχει πέσει στο κενό η συνεχιζόµενη προσπάθεια  ορισµένων προσώπων να πείσουν την κοινή γνώµη ότι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν δικαιούται να καταµηνύσει κάποιον, όταν αυτός υπερβαίνει τα οριζόµενα από το Σύνταγµα και τους νόµους όρια της ελευθερίας της έκφρασης και κατά τρόπο απρόκλητο, προσβάλλει την προσωπικότητά της, µε φράσεις εξυβριστικές και µειωτικές και η εµµονή τους αυτή δηµιουργεί ευλόγως σκέψεις και ερωτηµατικά, για το ποιός είναι ο πραγµατικός τους στόχος, όπως επίσης, δηµιουργούν ερωτηµατικά όσοι προφασίζονται ότι δεν κατανοούν ότι η πρόεδρος, µε το αποσταλέν έγγραφό της, ασφαλώς δεν έκανε παρέµβαση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι συγκεκριµένο κόµµα της ήσσονος αντιπολίτευσης εξέδωσε δελτίο τύπου, για υπόθεση που αποτελεί προσωπική ιδιωτική διαφορά.

Τέλος, διαβεβαιώνω τους έλληνες πολίτες ότι πρέπει να συνεχίσουν να εµπιστεύονται τους έλληνες δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ασκούν το λειτούργηµά τους µε ακεραιότητα και σοβαρότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση των καθηκόντων τους και διαθέτουν το σθένος, ώστε να αγνοούν τις τυχόν παρεµβάσεις ή πιέσεις, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News