458
Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια | Shutterstock

Πολλαπλό μυέλωμα: Με ελληνικό «τιμόνι» η βαλκανική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση

Protagon Team Protagon Team 21 Φεβρουαρίου 2017, 17:02
Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια | Shutterstock

Πολλαπλό μυέλωμα: Με ελληνικό «τιμόνι» η βαλκανική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση

Protagon Team Protagon Team 21 Φεβρουαρίου 2017, 17:02

Αρωγή σε επιστημονικό αλλά και πρακτικό επίπεδο στον τομέα της Αιματολογίας πρόκειται να προσφέρει η Ελλάδα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η επιστημονική «βοήθεια» έρχεται έπειτα από αίτημα που έκαναν αιματολόγοι από διάφορα βαλκανικά κράτη σε μία από τις καλύτερες θεραπευτικές κλινικές στην Ευρώπη, τη Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτική Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ειδικοί ζήτησαν από τους έλληνες επιστήμονες να συντονίσουν μία βαλκανική πρωτοβουλία για την καλύτερη μελέτη ασθενών με μυέλωμα και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους μέσω της ανάπτυξης της κλινικής έρευνας σε όλα τα βαλκανικά κράτη. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι το Σάββατο. Πρόεδρος της Ημερίδας, είναι ο καθηγητής Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και γραμματέας η Καθηγήτρια Jelena Bila από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν δεδομένα από όλα τα βαλκανικά κράτη και θα προσδιορισθούν οι επιμέρους ανάγκες για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Επίσης, θα συντονιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη κλινικών μελετών που θα αφορά ασθενείς με μυέλωμα σε όλα τα Βαλκανικά Κράτη. Παράλληλα, θα συζητηθούν και οι λιγότερο συχνές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες όπως είναι η αμυλοείδωση και η μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Στο ίδιο πλαίσιο θα συγκροτηθεί βαλκανική ομάδα για το πολλαπλούν μυέλωμα (Balkan Myeloma Study Group) για τον συντονισμό των προσπαθειών και ενεργειών που θα ακολουθήσουν.

Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν δοκιμασθεί αρκετά νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στην πρόγνωση των ασθενών. Όμως, τα φάρμακα αυτά συχνά έχουν σημαντικό κόστος και πολλές χώρες δεν διαθέτουν ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε και την επιστημονική γνώση για τη σωστή χορήγησή τους. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, οι οποίες έχουν επηρεάσει αισθητά το χώρο της υγείας και της περίθαλψης, «η κάλυψη των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα είναι πολύ επαρκής και ανάλογη με κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία κ.λπ.», διευκρινίζει ο κ. Δημόπουλος. Επιπλέον, η κλινική έρευνα στον τομέα του μυελώματος είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στο πλαίσιο της Ομάδας Μυελώματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έχει η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτική Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια και οφείλεται στον μη ελεγχόμενο πολλαπλασιασμό παθολογικών πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών. Η πάθηση αυτή αφορά άτομα με μέση ηλικία γύρω στα 65 έτη αλλά μπορεί να διαγνωσθεί και σε νεαρότερες ηλικίες κάτω των 40 ετών. Το πολλαπλούν μυέλωμα χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία στις κλινικές εκδηλώσεις και συχνά προσβάλει τα οστά προκαλώντας οστικά άλγη ή και κατάγματα. Προσβολή των νεφρών διαπιστώνεται σε περίπου 20% των ασθενών ενώ η αναιμία είναι πολύ συχνό εύρημα, ενώ οι ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλούν μυέλωμα είναι ευάλωτοι και σε λοιμώξεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News