Καύσωνες και ξηρασία σαρώνουν την Ευρώπη

Οι υψηλές θερμοκρασίες που έσπασαν κάθε ρεκόρ αυτή τη χρονιά έχουν επηρεάσει σχεδόν τη μισή Ευρώπη, αποξηραίνοντας ποτάμια και λίμνες, καταστρέφοντας καλλιέργειες, προκαλώντας ελλείψεις στην υδροδότηση, τεράστιες πυρκαγιές, θανάτους, ακόμη και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα