302
Φωτογραφία από τα γραφεία του Οίκου στη Νέα Υόρκη | Cem Ozdel/Anadolu Agency

Μοody’s: Aυτά είναι τα τρωτά σημεία της ελληνικής οικονομίας

Protagon Team Protagon Team 23 Αυγούστου 2019, 15:13
Φωτογραφία από τα γραφεία του Οίκου στη Νέα Υόρκη
|Cem Ozdel/Anadolu Agency

Μοody’s: Aυτά είναι τα τρωτά σημεία της ελληνικής οικονομίας

Protagon Team Protagon Team 23 Αυγούστου 2019, 15:13

Ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τα πολύ χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις και το υψηλό χρέος, θεωρεί τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα ο οίκος Μoody’s στην περιοδική του έκθεση.

Η περιοδική αναθεώρηση των δεδομένων μίας σειράς χωρών από τον Moody’s είναι μία διαδικασία που δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά δίνει μία γεύση για το πώς βλέπει ο Οίκος τις προοπτικές της κάθε οικονομίας.

Στην αναφορά του για τη χώρα μας, γίνεται λόγος για αδύναμες επιδόσεις στο Κράτος Δικαίου, την κυβερνητική αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο της διαφθοράς, όπως αυτά μετρώνται από τους δείκτες Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το αξιόχρεο της Ελλάδας (Β1) ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι στηρίζεται από τη «μέτρια» οικονομική ισχύ της χώρας.

Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, σημειώνει ο Moody’s, αντανακλά το υψηλότερο επίπεδο πλούτου της σε σχέση με χώρες που έχουν αντίστοιχο αξιόχρεο και τη μέτριου μεγέθους οικονομία της με μέτριο επίπεδο διαφοροποίησης, τα οποία αντισταθμίζονται από την ακόμα σημαντική αβεβαιότητα για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένων των δυσμενών δημογραφικών δεδομένων και των χαμηλών ποσοστών επενδύσεων και αποταμιεύσεων.

«Η μέτρια (-)» θεσμική ισχύς της Ελλάδας λαμβάνει υπόψη τις ακόμα αδύναμες επιδόσεις σχετικά με το κράτους δικαίου, την αποτελεσματικότητα του κράτους και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως μετρώνται από τους δείκτες διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, που αντισταθμίζονται από τη βελτίωση στο ιστορικό της νομοθέτησης και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η χαμηλή (+)» δημοσιονομική ισχύς αντανακλά το πολύ υψηλό βάρος του δημόσιου χρέους που αντισταθμίζεται από μία ευνοϊκή διάρθρωσή του με πολύ χαμηλά επιτόκια και πολύ μεγάλες περιόδους αποπληρωμής, ενών «η υψηλή (+)» ευπάθεια στον κίνδυνο γεγονότων (event risk) προκύπτει από τους κινδύνους του τραπεζικού τομέα, επισημαίνεται μεταξύ άλλων.

Εν αναμονή πάντως της επίσημης αξιολόγησης για το ελληνικό αξιόχρεο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία για μία πιθανή θετική εξέλιξη, κάτι που αποτυπώνεται στην αγορά ομολόγων.