1315
|

Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας με τη σφραγίδα της Deloitte

Κώστας Τσαούσης Κώστας Τσαούσης 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:33

Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας με τη σφραγίδα της Deloitte

Κώστας Τσαούσης Κώστας Τσαούσης 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:33

Οι κάθε είδους διαγωνισμοί και βραβεία στη χώρα μας -ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου, περιεχομένου και σκοπιμότητας- συνεχίζουν να λειτουργούν σε ρυθμούς πληθωρισμού. Έτσι, στο τέλος της ημέρας ένα βραβείο- οποιοδήποτε βραβείο αμφιβόλου αξίας και διαδικασιών- μπορεί να αντιστοιχεί στον κάθε ένα εξ ημών και το …industry καλά κρατεί. Άλλωστε, κατά γενική ομολογία δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα.  Μια αίθουσα κατάλληλα διακοσμημένη, φώτα και λάμψη, βραβεία με το κιλό και αναρίθμητα στιγμιότυπα στα social media.

Αυτή είναι η γενική εικόνα με πελάτες και διοργανωτές έτοιμους από καιρό και για όλα! Βεβαίως, βραβεία από βραβεία έχουν διαφορά και την διαφορά την κάνουν ευτυχώς τόσο τα πρόσωπα της διοργάνωσης όσο και η αξιοπιστία των φορέων που εκπροσωπούν. Και η αξιοπιστία προσώπων και φορέων έχει να κάνει, πέραν όλων των άλλων, και με τις διαδικασίες αξιολόγησης. Ποιος, πότε και γιατί. Απλά πράγματα, καθαρές κουβέντες. Σε ένα περιβάλλον διαφάνειας και λογοδοσίας όπου το βραβείο δεν έχει τιμή και δεν προϋποθέτει εισιτήριο συμμετοχής και αριθμό πληρωμένων προσκλήσεων σε ακριβά γεύματα  αλλά είναι περισσότερο μια ηθική επιβράβευση σε καλές πρακτικές επαγγελματιών από επαγγελματίες.

Γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα – στα 35 χρόνια της επαγγελματικής μου διαδρομής- θα μπορούσα να υποστηρίξω πως αξίζει να προβληθεί ένας θεσμός που αντέχει και στο χρόνο αλλά και στις Σειρήνες της βιομηχανίας των βραβεύσεων και δεν είναι άλλος από τον θεσμό των Corporate Affairs Excellence Awards (CAEA).

Ο συγκεκριμένος θεσμός, όπως μπορεί να διαβάσει και να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο στη σχετική ενότητα στον ιστότοπο της ΕΔΔΕ, είναι «μία διαρκής διαδικασία η οποία εντάσσεται στις δράσεις του TEYΠ (Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων) της ΕΕΔΕ και είναι μία πρωτοβουλία που έχει στόχο να κινητοποιήσει, ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει Επιχειρήσεις, στελέχη Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων, ιδιώτες-επαγγελματίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, κοινωνία, δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές/κοινωνία, μη Κυβερνητικοί οργανισμοί, πελάτες κ.α.)».

Δύο πράγματα παραπάνω για τον θεσμό – ένα θεσμό που στοχεύει:

α) Στην επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων στρατηγικών, που εφάρμοσαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή τους.

β) Στην ανάδειξη της σημασίας του τομέα των Εταιρικών Υποθέσεων στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική και την αξία που αποδίδει σε έναν οργανισμό, όταν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανώτατης διοίκησης και της κύριας επιχειρηματικής στρατηγικής.

γ) Στην παρουσίαση  καινοτόμων πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από στελέχη εταιριών, επαγγελματίες, φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς του χώρου της Επικοινωνίας και των Εταιρικών Υποθέσεων και στη διάδοσή τους ως βέλτιστες πρακτικές, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο τεχνοκρατικής προσέγγισης του τομέα ως ζητούμενο της σύγχρονης εποχής.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινώντας από τα πρόσωπα- από τα πρόσωπα της Οργανωτικής Επιτροπής των CAEA 2020. Πρόεδρος είναι η Ανθή Τροκούδη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου Εταιριών Olympia. Μέλη, ο Δημήτρης Αγραφιώτης, Corporate & Government Affairs Manager MONDELEZ, η Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Corporate Communications Manager ΔΕΛΤΑ ΑΕ, η Ρηνέτα Μήτση, Corporate Communications Director Όμιλος Εταιριών Goody’s-Everest, η Έρικα Ξηρουχάκη, Corporate Communications & Public Relations Manager Hellas Gold SA, η  Δόμνικα Σκρέτα, Head of Marketing, Communication & Digital Strategy ANTENNA MUSIC και η Έλενα Χουλιάρα, Head of Corporate Communications ΑΙΑ Relate.

Μιλώντας μαζί τους ξεχώρισα το πλαίσιο με το οποίο προσεγγίζουν το ζήτημα της Επιχειρηματικής Αριστείας. Το γιατί στη διάθεση σας: «Η επιχειρηματική αριστεία είναι ένα σύνολο δυναμικών παραμέτρων που υποστηρίζονται φυσικά από εξαιρετικές πρακτικές στη διαχείριση της οργάνωσης και την επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως βασίζονται σε ένα σύνολο θεμελιωδών αξιών που μοιράζεται ένας οργανισμός και “καθρεφτίζονται” στις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Επιχειρηματική Αριστεία αν η πρακτική μιας εταιρείας αναφέρεται μόνο στα στεγανά της επιχειρησιακής λειτουργίας όσο επιτυχημένη κι αν είναι. Νομοτελειακά, επιχειρηματική αριστεία σημαίνει παραγωγή αλλά και πολλαπλασιασμός προστιθέμενης αξίας για όλους».

Ας πάμε ένα βήμα παρακάτω. Μεγάλο μέρος της φήμης και αξιοπιστίας των συγκεκριμένων βραβείων πιστώνεται και σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα απόλυτης διαφάνειας των σχετικών διαδικασιών που ακολουθείται και το οποίο στον πυρήνα του έχει την ύπαρξη και λειτουργία πολυπληθών αντιπροσωπευτικών επιτροπών.

Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν και ψηφίζουν 2 επιτροπές.

Η μία εξ αυτών, η Επιτροπή Νομιμοποίησης & Πρώτης Αξιολόγησης -12 μελής που βρίσκεται σε απαρτία με 8 μέλη παρόντα- απαρτίζεται από:

 • 2 ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στη διαδικασία
 • Εκπρόσωπο ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας, Τομέας Δημοσίων Σχέσεων)
 • 2 Εκπροσώπους της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
 • Εκπρόσωπο του AmCham
 • Eκπρόσωπο του ΣΕΤΕ
 • 5 στελέχη Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων (εξαιρούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής)

Η δεύτερη, η Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης – 19 μελής και σε απαρτία 11 μέλη παρόντα- απαρτίζεται από:

 • 2 Ανώτατους Καθηγητές Πανεπιστημίων
 • Εκπρόσωπο του ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος)
 • Εκπρόσωπο της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
 • Εκπρόσωπο της ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας, Τομέας Δημοσίων Σχέσεων)
 • Εκπρόσωπο του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)
 • Εκπρόσωπο του ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος)
 • Εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)
 • 2 Υψηλόβαθμα στελέχη από ΜΜΕ
 • Εκπρόσωπο Amcham
 • Εκπρόσωπο ΣΕΤΕ
 • 7 ανώτερα στελέχη Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων (εξαιρούνται τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής)

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι για λόγους διαφάνειας οι Επιτροπές δεν ανακοινώνονται πριν την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Στη σύνθεση των παραπάνω επιτροπών δεν επιτρέπεται να συμμετέχει κάποιο από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΥΠ. Επίσης, όλα τα μέλη των παραπάνω επιτροπών δεν μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση πρότασης που προέρχεται από την εταιρεία τους.

Πάντως, η φετινή διοργάνωση -με τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2020- παρουσιάζει αρκετές ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Η πιο σημαντική εξ αυτών η  πιστοποίηση από τη Deloitte.

Πιο συγκεκριμένα, τα  CAEA διεξάγονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε συνεργασία με την Deloitte, της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Με αυτή την κίνηση, όπως εξηγούν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής,  «ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ επιθυμεί να θωρακίσει ακόμη περισσότερο το κύρος των βραβείων, δίνοντάς τους προστιθέμενη αξία. Συγκεκριμένα, η Deloitte Ελλάδος αναλαμβάνει να πιστοποιήσει την ασφαλή και ορθή λειτουργία της της διαδικασίας, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν τα φετινά βραβεία. Χάρη στη συνεργασία αυτή δημιουργείται προστιθέμενη αξία σε όλους τους υποψήφιους ενώ παράλληλα ενισχύεται ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό κύρος του θεσμού, που εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ».

Από την πλευρά του, ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, με αφορμή την συνεργασία τους δήλωσε τα εξής: «Τα Corporate Affairs Excellence Awards, με τη σφραγίδα της ΕΕΔΕ, αποτελούν ένα διαχρονικό θεσμό ανάδειξης των καλύτερων πρακτικών στην Ελλάδα, για έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της σημερινής επιχειρηματικότητας. Η δική μας συνεισφορά έγκειται στην πιστοποίηση και την ανάδειξη της εγκυρότητας του θεσμού, με στόχο να προσθέσουμε αξία σε μια διοργάνωση που επιβραβεύει την επιχειρηματική αριστεία στον κλάδο των Εταιρικών Υποθέσεων».

Φέτος, επίσης στο πλαίσιο ειδικών βραβεύσεων θα υπάρξει και θα απονεμηθεί και ένα νέο Βραβείο στην κατηγορία ΕΚΕ : Υποκατηγορία Εταιρικοί Απολογισμοί Βιωσιμότητας (Sustainability reporting) – τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν τεθεί σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AMCHAM) αλλά και 2 ειδικές διακρίσεις, η μία για τη «Καλύτερη Ομάδα Εταιρικής Επικοινωνίας (In-House Team) της Χρονιάς» και η δεύτερη για την  «Καλύτερη Εταιρία Επικοινωνιακών Συμβούλων (Agency) της Χρονιάς» οι οποίες θα αναδειχθούν με βάση τον αριθμό των βραβείων που θα συγκεντρώσουν στις διάφορες κατηγορίες.

Για το κλείσιμο, κράτησα ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τον απολογισμό του 2019. Στη διοργάνωση της  περσινής χρονιάς συμμετείχαν εταιρίες από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας καταγράφοντας αύξηση 52%  σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, ενώ απονεμήθηκαν 24 βραβεία. Ενδεικτικά, τα βραβεία «πήγαν» σε φορείς και επιχειρήσεις όπως η ΑΜΥΜΩΝΗ, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η FRAPORT GREECE, η METRO AEBE, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ,ο  Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ , το PUBLIC , η  WIND ΕΛΛΑΣ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, η VODAFONE, η  ΣYΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT , η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, η INFO QUEST, η ΓΙΩΤΗΣ, η ΟΠΑΠ, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η  COCA- COLA HELLAS, η EUROBANK και η MASTERCARD.