745
|

Για την Coca-Cola κάθε σταγόνα μετράει

Avatar Advertorial 4 Ιουλίου 2019, 11:00

Για την Coca-Cola κάθε σταγόνα μετράει

Avatar Advertorial 4 Ιουλίου 2019, 11:00

Μέσα από την ανατρεπτική καμπάνια #NEVERSETTLE, η Coca-Cola, προχωράει σε μία ακόμη δέσμευση, βάζοντας τον πλανήτη γη πρώτη προτεραιότητα, και δημιουργεί μία νέα στάση ζωής, που τοποθετεί την κοινωνία και κυρίως τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τον κόσμο να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα κίνημα, που μαζί του θα φέρει την αλλαγή. Μέσα από την καμπάνια #NEVERSETTLE, η εταιρεία αγγίζει τρεις περιοχές στις οποίες μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να ασκήσει επιρροή: τα απορρίμματα, το νερό, και τις ίσες ευκαιρίες.

Γιατί νερό;

Το νερό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στη γη. Η πρόσβαση σε πόσιμο, ασφαλές και καθαρό νερό, είναι καθοριστική για τη ζωή και για τη φύση και αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα όλων. Εντούτοις, είτε βρίσκεται σε έλλειψη, είτε γίνεται σπατάλη του. Για κάποιους είναι δεδομένο και προσιτό, για κάποιους άλλους είναι πολυτέλεια, ενώ μέχρι το 2025 υπολογίζεται πως 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε χώρες όπου το νερό θα είναι δυσεύρετο.

Για το λόγο αυτό, η Coca-Cola αναλαμβάνει το δικό της μερίδιο ευθύνης και διαχειρίζεται το νερό με σεβασμό και με σύνεση κατά την παραγωγή των προϊόντων της. Η στρατηγική της στην προσπάθεια διαφύλαξής του είναι πρωτοπόρα και περιλαμβάνει ενέργειες προσαρμογής στις μονάδες παραγωγής της, αλλά και δράσεις για την προστασία των υδροφόρων πεδιάδων, τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων, καθώς και την εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε να κινητοποιηθούν και να δράσουν και εκείνοι με τη σειρά τους.

Προτεραιότητες της εταιρείας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το νερό, η προστασία των παγκόσμιων αποθεμάτων, και, κυρίως, η προσπάθεια το πολύτιμο αυτό αγαθό να είναι προσιτό σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ετσι, επικεντρώνει συνεχώς την προσπάθειά της στο να βρίσκει νέους, καινοτόμους τρόπους να μειώσει το νερό που χρησιμοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων της, να το αναπληρώνει, να το επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει τα υδάτινα απόβλητά της.

Για την Coca-Cola κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη. Γι’ αυτό, συνεργάζεται με ειδικούς στοχεύοντας κάθε χρόνο να επιστρέφει στη φύση και τις τοπικές κοινωνίες ποσότητα νερού ίση με την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιεί για την παραγωγή όλων των προϊόντων της. Παράλληλα, η εταιρία φροντίζει για την συλλογή του βρόχινου νερού, την προστασία και αξιοποίησή του ώστε να είναι προσιτό κι επαρκές στις περιοχές όπου βρίσκεται σε έλλειψη, αλλά και την εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

Ηδη, από το 2015, η Coca-Cola έχει καταφέρει να πετύχει τον παγκόσμιο στόχο που είχε θέσει για το 2020, να επιστρέφει κάθε σταγόνα νερού που χρησιμοποιεί. Το 2017 ξεπέρασε τον στόχο της για αναπλήρωση του νερού, επιστρέφοντας 155% του νερού το οποίο χρησιμοποίησε, σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω έργων ύδρευσης-αποχέτευσης που υποστηρίζει.

Μόνο στην Ευρώπη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη 36 προγράμματα για τη διαφύλαξη του νερού, σε 17 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μόνο το 2018, το συνολικό νερό που αναπλήρωσε η εταιρεία ήταν ίσο με 47 δισεκατομμύρια λίτρα, ξεπερνώντας κατά 181% τον όγκο του νερού που χρησιμοποίησε για τα προϊόντα της. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε επιστροφή νερού ίσου με 19.000 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, κάθε χρόνο!

Στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη άντληση των υπόγειων υδάτων συνδυαστικά με την κακή διαχείρισή τους με λανθασμένες πρακτικές ειδικά από την γεωργία, έχει ως αποτέλεσμα η ποσότητα νερού που καταναλώνεται να είναι πολλαπλάσια από αυτή που μπορεί να αναπληρωθεί από τη φύση. Επιπλέον, η μόλυνση που προκαλούν οι αγροτικές, βιομηχανικές και αστικές πηγές υποβαθμίζουν την ποιότητά του, ενώ πολλές φορές μπορεί να το καθιστούν μη πόσιμο. Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο. Περιοχές υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, ένα μέρος της Θεσσαλίας, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Ανατολική Πελοπόννησος.

Εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, η Coca-Cola σε συνεργασία με τον εμφιαλωτή της στην Ελλάδα,  Coca-Cola Τρία Eψιλον και την Global Water Partnership Mediterranean, υλοποιεί το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»,  με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη χώρας μας, παρεμβαίνοντας σε περιοχές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα. Μέσω του προγράμματος, η εταιρία έχει βοηθήσει 33 ελληνικά νησιά που αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας, ενώ έχει επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα 112.000 κατοίκων, εξοικονομώντας πάνω από 542.000.000 λίτρων νερού σε ετήσια βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σίκινος, όπου μέσω του προγράμματος καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε δευτεροβάθμια χρήση νερού στο 100%.

Με όραμα ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη, η Coca-Cola ανακαλύπτει συνέχεια καινούριους δρόμους προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το νερό καλύτερα, λιγότερο, και επιστρέφοντας κάθε σταγόνα που χρησιμοποιεί εκεί που το χρειάζονται περισσότερο.

Η δουλειά που έχει γίνει είναι σημαντική, αλλά σίγουρα το έργο δεν ολοκληρώνεται εδώ!