Επτά εικόνες, μια εβδομάδα

Ο κόσμος είναι οι εικόνες του. Μιας εβδομάδας με το Προσφυγικό να είναι σε πρώτη γραμμή, αν και δεν λείπουν και οι άλλες πτυχές της καθημερινότητας