Η Αθήνα του 1917 – με το βλέμμα των Γάλλων

Εν μέσω Εθνικού Διχασμού, στην καρδιά του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, γάλλοι στρατιωτικοί φωτογράφοι είχαν εγκατασταθεί (και) στην Αθήνα. Ηταν μέλη της περίφημης «Στρατιάς της Ανατολής», η οποία με την παρουσία της επισφράγισε την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Μια μεγάλη φωτογραφική έκθεση που εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη επαναφέρει στη μνήμη σπάνιες πτυχές και εικόνες της πρωτεύουσας, οι οποίες έχουν με την πάροδο του χρόνου λησμονηθεί ή χαθεί. Μέσα από τις φωτογραφίες ανακαλύπτει κανείς συνοικίες που εξαφανίστηκαν και πώς ήταν οι Αθηναίοι 100 χρόνια πριν