370
Παρούσα η Εκκλησία στις διαδικασίες θεσμικής οργάνωσης και συγκρότησης της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας | CreativeProtagon

Ορκοι, όρκοι, όρκοι

Κώστας Μίντζηρας Κώστας Μίντζηρας 19 Ιουλίου 2019, 15:10
Παρούσα η Εκκλησία στις διαδικασίες θεσμικής οργάνωσης και συγκρότησης της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας
|CreativeProtagon

Ορκοι, όρκοι, όρκοι

Κώστας Μίντζηρας Κώστας Μίντζηρας 19 Ιουλίου 2019, 15:10

Με αφορμή τις διαδοχικές ορκωμοσίες (πρωθυπουργού, κυβέρνησης και βουλευτών) επανήλθε στη δημόσια -διεξαγόμενη κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- συζήτηση το θέ(α)μα της έντονης παρουσίας εκπροσώπων της Εκκλησίας σε στιγμές και διαδικασίες θεσμικής οργάνωσης και συγκρότησης της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και συνακόλουθα της ανάγκης να δίδεται όρκος (πολιτικός θρησκευτικός ή άλλος). Τι ισχύει, όμως;

Σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 1558/1985, «ο Πρωθυπουργός διοριζόμενος κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος πριν αναλάβει τα καθήκοντά του δίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον όρκο που προβλέπει το άρθρο 14 του παρόντος», ενώ στο άρθρο 14 § 1 αναφέρεται ότι «οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί διορίζονται και παύονται, σύμφωνα με τα άρθρα 37 § 1 και 81 § 1 του Σ, με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και δίνουν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας τον ακόλουθο όρκο: “Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να τηρώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού”. Η § 2 του άρθρου 59 του Συντάγματος ισχύει αναλόγως. Μπορεί επίσης να δοθεί όρκος με διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο».

Τα του όρκου των βουλευτών ρυθμίζονται απευθείας από το Σ, στο άρθρο 59 του οποίου αναφέρεται: «1. Oι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Bουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: «Oρκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και  τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». 2. Aλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος. 3. Bουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Bουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Tμήμα της που λειτουργεί». Αντίστοιχη πρόβλεψη περιέχεται και στον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 3). Τέλος, και ο όρκος του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται, επίσης, απευθείας από το Σ (άρθρ 33 §2).

Δηλαδή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία η ανάληψη καθηκόντων από τα παραπάνω πρόσωπα πριν και χωρίς τη δόση του προβλεπόμενου όρκου.

Σημ.: Το άρθρο 59 §§1 και 2 κατά τη γενόμενη στην προηγούμενη Βουλή β’ ψηφοφορία για τα άρθρα του Σ που θα αναθεωρηθούν έλαβε 169 ψήφους και συνεπώς για να αναθεωρηθεί από την παρούσα Βουλή θα πρέπει να ψηφισθεί από 180 βουλευτές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News