833
Η SCiO δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα με χρήση της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης | CreativeProtagon

Business stories: Το «χωράφι» της επόμενης μέρας

Κώστας Τσαούσης Κώστας Τσαούσης 28 Νοεμβρίου 2019, 20:03
Η SCiO δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα με χρήση της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης
|CreativeProtagon

Business stories: Το «χωράφι» της επόμενης μέρας

Κώστας Τσαούσης Κώστας Τσαούσης 28 Νοεμβρίου 2019, 20:03

Οι εικόνες για τον καινούργιο κόσμο – τον κόσμο που φέρνει μαζί της η πραγματικότητα που δημιουργούν τα δεδομένα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης- έρχονται μέσα από τα αποτελέσματα της επίμονης εργασίας χιλιάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων νέων ερευνητών και επιστημόνων σε πεδία νέας γνώσης που αλλάζουν άρδην το σκηνικό, παρέχοντας μας μια γεύση από την ζωή της επόμενης μέρας.

Ο Πυθαγόρας Καραμπιπέρης, ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, ο Παναγιώτης Ζέρβας και ο Αντώνης Κουκουρίκος είναι μεταξύ αυτών των χιλιάδων ή και εκατοντάδων ερευνητών και επιστημόνων. Είναι οι 4 εταίροι της SCiO, μιας εταιρείας που έχει τη βάση των δραστηριοτήτων της στο φιλόξενο περιβάλλον του Τεχνολογικού Πάρκου “Λεύκιππος”που ιδρύθηκε από το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και λειτουργεί στο χώρο του στην Αγία Παρασκευή. «Στην SCiO», όπως λένε οι ίδιοι οι εταίροι της, «όλοι μας γνωριζόμασταν από τις κοινές μας πορείες ως ερευνητές σε δύο από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη».

Αλλά, τι ακριβώς κάνει η SCiO;   Η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους εταίρους της : «Η SCiO δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα με χρήση της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εν λόγω τεχνολογίες θεωρούνται από διάφορες έρευνες ότι θα αποτελέσουν τις πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες (disruptive technologies) για τον χώρο του αγροδιατροφικού τομέα και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την αγροτική ανάπτυξη. Ειδικότερα σε μια περίοδο που ο πλανήτης μας πρέπει να συνεχίσει να παράγει περισσότερη τροφή για τον παγκόσμιο πληθυσμό που αυξάνεται συνεχώς ενώ παράλληλα οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονται (όπως η διαθέσιμη καλλιεργήσιμη γη).

Ας πάμε, όμως, ένα βηματάκι παρακάτω: « Η SCiO έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία και γενικότερα σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. To εν λόγω αντικείμενο επιλέχθηκε καθώς ως ερευνητές στον Δημόκριτο  και στο ΕΚΕΤΑ κάναμε συστηματική έρευνα σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα κλπ. Επιπλέον, η ενασχόληση με τον αγροδιατροφικό τομέα προέκυψε από το γεγονός ότι εν λόγω τομέας μέχρι σήμερα έχει επηρεαστεί σε μικρό βαθμό από τις τρέχουσες τάσεις της ψηφιοποίησης και από πρακτικές ανατρεπτικής καινοτομίας με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεράστιες δυνατότητες για νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες.  Ειδικότερα, με δεδομένο ότι τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί τομείς της οικονομίας έχουν επωφεληθεί από την χρήση νέων τεχνολογιών, ο αγροτικός τομέας δύσκολα θα αποτελέσει εξαίρεση.

O Πυθαγόρας Καραμπιπέρης, ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, ο Παναγιώτης Ζέρβας και ο Αντώνης Κουκουρίκος είναι οι τέσσερις εταίροι της SCiO

Μπορεί η επένδυση σε νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα να έχει καθυστερήσει σε σχέση με άλλους τομείς καθώς το γεωργικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολο για την χρήση αρκετών νέων τεχνολογιών αλλά πλέον με την 4η βιομηχανική επανάσταση κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει να συμβεί. Η επένδυση λοιπόν σε νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για πολλούς επαγγελματίες του χώρου και θα συνεισφέρει ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα (όπως συνέβη και με άλλους τομείς της οικονομίας) από διάφορες δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Παράλληλα όμως η διείσδυση νεών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα θα δημιουργήσει και αρκετές προκλήσεις όπως η προσαρμογή όλων των επαγγελματιών του χώρου στην νέα πραγματικότητα αλλά και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν για την χρήση αυτών των τεχνολογιών. Στην SCiO θεωρούμε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις μας δίνουν σημαντικές ευκαιρίες για να αναπτυχθούμε.

Οι υπηρεσίες της SCiO αφορούν την εξαγωγή γνώσης από αδόμητα ή δομημένα δεδομένα του αγροδιατροφικού τομέα με σκοπό την πρόβλεψη και την λήψη έγκαιρων αποφάσεων. Τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορούν να συνεισφέρουν (α) στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών μέσω λήψης κατάλληλων αποφάσεων για το μέλλον, (β) στην ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και πληροφόρησης και (γ) στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων πρακτικών σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας».

Όπως δηλώνουν οι εταίροι της,  «η SCiO, σήμερα.  πρωτίστως απευθύνεται σε άλλες εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα που συλλέγουν δεδομένα είτε με χρήση ψηφιακών συσκευών (όπως αισθητήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς κλπ) ή με άλλες τεχνολογικά υποστηριζόμενες μεθόδους (όπως πληροφοριακά συστήματα) και σκοπό έχει να αναπτύσσει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένες (tailored) στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους». Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός τους είναι να προσφέρει «στους δυνητικούς πελάτες την δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο μέγιστο και να εξάγουν σημαντική γνώση μέσα από δεδομένα τα οποία ήδη συλλέγουν, το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης».

Η SCiO σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο που έχει ήδη αναπτύξει τις πρώτες της υπηρεσίες και προχωρά στην σύναψη στρατηγικών συνεργασιών που θα την τοποθετήσουν ανάμεσα στους βασικούς παίκτες για την παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Από την ελληνική αγορά συνεργάζονται ήδη με καταξιωμένες εταιρείες του χώρου όπως η Neuropublic και η Agenso, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργαζόμαστε με το International Center for Tropical Agriculture (CIAT) και το International Food Policy Research Institute (IFPRI) καθώς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (F.A.O.)

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News