327
|

Πότε συμφέρει η χωριστή δήλωση στην Εφορία

Protagon Team Protagon Team 5 Δεκεμβρίου 2018, 11:10

Πότε συμφέρει η χωριστή δήλωση στην Εφορία

Protagon Team Protagon Team 5 Δεκεμβρίου 2018, 11:10

Δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης για έγγαμα ζευγάρια (ή που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) δίνει διάταξη που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο κατόπιν σχετικής απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αρκεί μία απλή δήλωση ενός εκ των δύο συζύγων στην Εφορία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019.

Με τη χωριστή δήλωση λύνονται από τη μία προβλήματα φορολογικής ενημερότητας (λόγω οφειλών του ενός εκ των δύο συζύγων) από την άλλη χάνονται όμως και κάποια πλεονεκτήματα της κοινής δήλωσης, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να καλύψει ο ένας τα τεκμήρια του άλλου.

Οσον αφορά το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Στις χωριστές δηλώσεις εξάλλου, το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο όταν με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ (για το ζεύγος).

Όπως προαναφέρθηκε, το θετικό των χωριστών φορολογικών δηλώσεων είναι το ξεχωριστό εκκαθαριστικό που εκδίδεται για τον καθένα. Κάθε σύζυγος εισπράττει την επιστροφή φόρου που του αναλογεί χωρίς να γίνει συμψηφισμός με τυχόν άλλες οφειλές του άλλου συζύγου. Παράλληλα επιτυγχάνεται φορολογική ενημερότητα του συζύγου που δεν έχει χρέη προς την εφορία σε αντίθεση με την κοινή δήλωση όπου αν ένας από τους δύο έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτομάτως μπλοκάρει την έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Η κοινή δήλωση τέλος είναι προτιμότερη για όσους έχουν θέμα κάλυψης τεκμηρίων ή που δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών πληρωμών για την κάλυψη του αφορολογήτου, καθώς με τη χωριστή οι σύζυγοι χάνουν το ευεργέτημα της μεταφοράς εισοδήματος από τον έναν σύζυγο στον άλλον, για την κάλυψη τεκμηρίων.