Η ολοκληρωτική καταστροφή στο Μάτι από ψηλά

24 Ιουλίου 2018, 17:43
https://www.youtube.com/watch?v=zgle9xHH2PU