763
|

Responsible Mining και η φύση επιστρέφει

Protagon Team Protagon Team 17 Ιουνίου 2021, 12:30

Responsible Mining και η φύση επιστρέφει

Protagon Team Protagon Team 17 Ιουνίου 2021, 12:30

Μπορεί το φυσικό τοπίο να αποκατασταθεί μετά από δεκαετίες βιομηχανικής δραστηριότητας; Η απάντηση είναι ναι και η απόδειξη είναι η εικόνα που (ξανα)παίρνει η περιοχή της Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική, χάρη σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Το έργο υλοποιείται τα τελευταία χρόνια από την Ελληνικός Χρυσός, στην περιοχή όπου στις δεκαετίες ’60 και ’70 αφήνονταν τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων.

Με μια επένδυση που ξεπερνάει τα €100 εκατ. η «Ελληνικός Χρυσός» έχει καθαρίσει την περιοχή. Απομάκρυνε 3 εκατ. τόνους από μεταλλευτικά κατάλοιπα και μια έκταση 300.000 τ.μ. εξυγιάνθηκε πλήρως! Τη μισή από αυτή την έκταση καταλαμβάνει σήμερα ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου η εταιρεία καλλιεργεί περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών που χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. Το μεγάλο αυτό έργο συνεχίζεται, ενώ παράλληλες αποκαταστάσεις γίνονται μετά το πέρας των εκάστοτε (νέων) μεταλλευτικών εργασιών, με απώτερο σκοπό να παραδοθεί το φυσικό τοπίο άρτιο στην τοπική κοινωνία, όταν η μεταλλευτική περίοδος ολοκληρωθεί.

Και αυτό είναι μόλις ένα μέρος από τις εφαρμογές του Responsible Mining, της αρχής της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, που βασίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Το Responsible Mining βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητας και φιλοσοφίας, τόσο της μητρικής Eldorado Gold όσο και της Ελληνικός Χρυσός, από τη διοίκηση έως τη γραμμή παραγωγής. Πρεσβεύει την κοινωνική και οικονομική ευημερίας για τις τοπικές κοινωνίες όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η νέα επενδυτική συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με την ελληνική κυβέρνηση έρχεται να χτίσει και να ενισχύσει ακόμα πιο εμφατικά την αρχή αυτή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:

  • Τo περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδος για την ασφαλή και βιώσιμη απόθεση που εφαρμόζεται ήδη στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα. Θα εφαρμοστεί και στις Σκουριές, όπου η εταιρεία πήρε πρόσφατα την άδεια από το Υπουργείο Ενέργειας για την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η καθοριστική αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο που ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Περισσότερα από €130 εκατ. θα επενδυθούν από την Ελληνικός Χρυσός για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων.
  • Περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για τη διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, καθώς και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων.
  • Προβλέπεται 100% επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.
  • Θα εφαρμοστεί η νέα βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογίας που ονομάζεται λιθογόμωση πάστας, δηλαδή θα επαναχρησιμοποιηθεί το σύνολο των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών, στη λογική της Κυκλικής Οικονομίας.

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις η Ελληνικός Χρυσός εγκαινίασε ένα νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Βιωσιμότητας, ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (“SIMS”) με το οποίο διαμορφώνει έναν ισχυρό εσωτερικό μηχανισμό για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας στη λειτουργία της. Διαμόρφωσε το σύστημα δομών και διαδικασιών της εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεται για την υπεύθυνη ανάπτυξη των επενδύσεών της, τόσο στις στρατηγικές επιλογές της όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, σε σχέση με τους ανθρώπους μας, την τοπική κοινωνία της βορειοανατολικής Χαλκιδικής και το περιβάλλον. Το SIMS εντάσσει τη Βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, που όμοιό του δεν υφίσταται αυτή την στιγμή στην ελληνική βιομηχανία.

Και όλα αυτά είναι κάθε στιγμή μετρήσιμα, χάρη σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Το πρόγραμμα παρακολουθεί και καταγράφει  σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, τη σεισμικότητα και το οικοσύστημα κλπ. Τα αποτελέσματα αναρτώνται σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου έχει πρόσβαση ο καθένας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News