187
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε ιδιαίτερα η σημαντική άνοδος του τουρισμού στην Κρήτη | Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Ηράκλειο

Χωρίς εξάρτηση από τον ELA η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Protagon Team Protagon Team 4 Σεπτεμβρίου 2017, 12:49
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε ιδιαίτερα η σημαντική άνοδος του τουρισμού στην Κρήτη
|Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Ηράκλειο

Χωρίς εξάρτηση από τον ELA η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Protagon Team Protagon Team 4 Σεπτεμβρίου 2017, 12:49

Την πλήρη απεξάρτησή της από το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας κατάφερε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων, αλλά και της ανοδικής πορείας των λοιπών λειτουργικών της εσόδων.

Όπως, ανακοίνωσε η Τράπεζα, το βελτιωμένο οικονομικό κλίμα μετά τη δεύτερη αξιολόγηση είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές εισροές μετρητών στα ταμεία των τραπεζών, ενώ στην περίπτωση της Παγκρήτιας ιδιαίτερα βοήθησε προς την ίδια κατεύθυνση η μεγάλη άνοδος του τουρισμού στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα από 131 εκατ. ευρώ, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν η εξάρτηση της Τράπεζας από τον ELA τον Μάρτιο του 2017, σημειώθηκε μείωση στα 53 εκατ. ευρώ στο τέλος του Ιουνίου για να μηδενίσει στις 31 Αυγούστου.

Ενδεικτικό -υπογραμμίζεται- είναι το γεγονός πως το τελευταίο μόνο τρίμηνο η Τράπεζα πέτυχε καθαρό θετικό αποτέλεσμα στις καταθέσεις της ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα μετά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, την κεφαλαιακή της ενίσχυση, τη στελεχιακή και διοικητική της ενδυνάμωση, συνεχίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της που προβλέπει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, την πλήρη εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.