Το Πάσχα των «πρέπει»

Εχει πολλά, υπερβολικά πολλά «πρέπει» το νεοελληνικό Πάσχα. Ή μάλλον έχουμε εμείς τον τρόπο να κάνουμε τη χαρά ψυχαναγκασμό.

Κοσμάς Βίδος
12 Απρ12 Απριλίου 2017, 10:59