Εμπρός… Μαρξ!

Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του, σήμερα φαίνεται (και επισημαίνεται όλο και περισσότερο) ότι οι ιδέες και οι απόψεις του θεμελιωτή...

Σάκης Μαλαβάκης
5 Μαΐ5 Μαΐου 2018, 00:05