1025
«Αυτό που αναδύθηκε δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, όπως συνήθως κάνουμε ως κοινωνία, και να το ξεχάσουμε. Ούτε να το ντύσουμε κάτι που δεν είναι. Αλλα να κάνουμε κάτι ουσιαστικό και να συμβάλουμε στην αλλαγή» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος | ΙΝΤΙΜΕ ΝEWS / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δήμος Αθηναίων: Δέσμευση για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Protagon Team Protagon Team 10 Μαρτίου 2021, 20:22
«Αυτό που αναδύθηκε δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, όπως συνήθως κάνουμε ως κοινωνία, και να το ξεχάσουμε. Ούτε να το ντύσουμε κάτι που δεν είναι. Αλλα να κάνουμε κάτι ουσιαστικό και να συμβάλουμε στην αλλαγή» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος
|ΙΝΤΙΜΕ ΝEWS / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δήμος Αθηναίων: Δέσμευση για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Protagon Team Protagon Team 10 Μαρτίου 2021, 20:22

Ομόφωνα ψήφισαν χθες όλες οι δημοτικές παρατάξεις το πρόγραμμα δράσεων που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Παύλος Γερουλάνος για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον Δήμο Αθηναίων για το οποίο εργάστηκε το προηγούμενο διάστημα η δημοτική παράταξη ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ με επικεφαλής τον ίδιο.

«Κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Προτείνουμε τις αναγκαίες αλλαγές στο νόμο», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος κατά την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την ολοκληρωμένη πρόταση που έφερε στον Δήμο Αθηναίων και η οποία περιλαμβάνει «Δημόσια Δέσμευση» του Δήμου για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων και πρωτίστως των αιρετών καθώς και προτάσεις για διαδικασία καταγγελίας και ΕΔΕ αλλά και για αλλαγές στον νόμο οι οποίες θα κατατεθούν στα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας. «Δεν είναι εύκολος δρόμος διότι απαιτεί σημαντικές θεσμικές αλλαγές και αλλαγές νοοτροπίας. Αλλά η Δημόσια Δέσμευση είναι το πρώτο βήμα στο μεγάλο ταξίδι από το “γιατί τώρα;” στο “ποτέ ξανά”», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

Αναλυτικά, το σχέδιο εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, την πρόληψη, την πάταξη του φαινομένου και την συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Δράσεις Πρόληψης

Δημόσια Δέσμευση για Μηδενική Ανοχή

Ο Δήμος εξασφαλίζει την ενημέρωση και των ενδυνάμωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και τη διαδικασία της καταγγελίας των διωκόμενων περιστατικών και την αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση των αυτών.

Στη δημόσια δέσμευση περιλαμβάνεται η πρόθεση να αξιοποιηθούν από το δήμο οι διαδικασίες χειρισμού των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και τα εργαλεία καταγραφής (έντυπο υποβολής καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση), όπως προτείνονται στο Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012) σελ.89-94).

Το έντυπο καταγγελίας θα χορηγείται δωρεάν από τον Δήμο Αθηναίων και θα διακινείται μέσω εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

Επιμόρφωση εργαζομένων και αιρετών

Σημαντικό μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελεί η επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού του δήμου, αλλά και των αιρετών. Η επιμόρφωση όλων των υπηρεσιακών στελεχών περιλαμβάνει την ενημέρωση σε θέματα όπως: (α) οι μορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης και οι παράγοντες που την ευνοούν/παρεμποδίζουν στο εργασιακό περιβάλλον, (β) οι υπηρεσιακές ευθύνες σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν ή καταγγελθούν, (γ) ο τρόπος χειρισμού των περιστατικών με εχεμύθεια, διακριτικότητα και σοβαρότητα και με σεβασμό των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και του τεκμήριου αθωότητας του προσώπου που καταγγέλλεται.

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης  

Σχεδιασμός και διεξαγωγή καμπάνιας «Μηδενική Ανοχή» σε τρία επίπεδα.

Α) εντός του οργανισμού του Δήμου και των υπηρεσιών του με στόχο την ενημέρωση όλων των εργαζομένων στον Δήμο, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας, για τα σεμινάρια επιμόρφωσης για την σεξουαλική παρενόχληση.

Β) δημόσια καμπάνια «Μηδενική Ανοχή» για την σεξουαλική παρενόχληση που θα αφορά τις ενέργειες του Δήμου ως πρωτοπόρο με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών.

Γ) Στοχευμένη καμπάνια με δράσεις σε άλλους δήμους της επικράτειας με στόχο να μεταλαμπαδευτεί η καλή πρακτική του Δήμου και εκτός Αττικής.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης

Πειθαρχική δίωξη- Προτεινόμενες Τροποποιήσεις 

Η πειθαρχική δίωξη απαιτεί σημαντικές θεσμικές αλλαγές και προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τον Κώδικα κατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και τον Νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διαδικασία καταγγελίας

Η διαδικασία καταγγελίας θα πρέπει να είναι σαφής και ακριβής, ώστε να διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος αποτελεσματικά και ουσιαστικά, και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Η/Ο εργαζόμενη/ος που υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση ή ο/η μάρτυρας του περιστατικού μπορεί να απευθυνθεί προς αρωγή, κατά μόνας ή με συνοδεία (φιλικό πρόσωπο, συνάδελφος/φισσα):

(α) στον/στην προϊσταμένη του Τμήματος κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στην οποία λειτουργεί το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο για Γυναίκες το οποίο στελεχώνεται με κοινωνικούς επιστήμονες (κοινωνική λειτουργό ή ψυχολόγο) εξειδικευμένους στα θέματα ισότητας (έργο ΕΣΠΑ)

(β) στην τηλεφωνική Γραμμή SOS15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής (Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον δήμο)

(γ) στον Συνήγορο του Πολίτη

Η γραπτή καταγγελία (είτε από τον ίδιο, είτε από τρίτο) απευθύνεται, όταν αφορά σε καταγγελλόμενο/η υπάλληλο, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον Δήμαρχο, ο οποίος διατάσσει ΕΔΕ και όταν αφορά σε καταγγελλόμενο/η αιρετό/ή, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ενορκη Διοικητική Εξέταση

Ο/Η διενεργών/ουσα την ΕΔΕ δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με το θύμα ή τον φερόμενο ως δράστη, λαμβάνει υπόψιν του την ιδιαιτερότητα του φαινομένου και διευκολύνεται στην έρευνα με τα εργαλεία που προβλέπει ο νόμος (εξέταση μαρτύρων για επιβεβαίωση της καταγγελίας κλπ) .

Η ΕΔΕ γίνεται με όλους τους κανόνες της πειθαρχικής διαδικασίας και με απόλυτη εχεμύθεια και τήρηση πρακτικών, η/ο καταγγέλλων/ουσα και οι μάρτυρες προστατεύονται. Ο/H καταγγελλόμενος/η λαμβάνει γνώση των στοιχείων της έρευνας. Η έρευνα επικεντρώνεται στα γεγονότα και αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της κατάθεσης με στόχο την αποφυγή επαναθυματοποίησης.

Σεξουαλική παρενόχληση στους δημοτικούς χώρους

Η παραπάνω διαδικασία καταγγελίας ισχύει και για τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης σε χώρους υποδοχής, εξυπηρέτησης ή φιλοξενίας πολιτών (αθλητικοί χώροι, σχολικές μονάδες, ξενώνες φιλοξενίας, Λέσχες Φιλίας κλπ. Οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν έχει ο καταγγέλλων/ουσα (εργαζόμενος/η ή πολίτης), θα απευθύνει την καταγγελία του στον δήμαρχο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

Αν ο καταγγελλόμενος/η είναι αιρετός/ή, η καταγγελία θα γίνει ή στο 15900 ή στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προοδευτικό, καινοτόμο, ανατρεπτικό

«Το πρόγραμμα είναι προοδευτικό, καινοτόμο και ανατρεπτικό. Προοδευτικό διότι βάζει τον Δήμο Αθηναίων στην ηγεσία της προσπάθειας κατά της παρενόχλησης. Καινοτόμο διότι, αντίθετα με την κεντρική πολιτική σκηνή, εδώ μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε το πρόβλημα διαπαραταξιακά και όχι να χαθούμε σε άγονες συζητήσεις για το ποιος είναι πιο πολύ Ανθρωπος. Μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι η παρενόχληση δεν είναι πρόβλημα ενός κόμματος ή μιας παράταξης. Είναι κοινωνικό πρόβλημα που ζητά λύση. Και είναι ανατρεπτικό διότι αν το ψηφίσουμε σήμερα λέμε ένα μεγάλο «τέλος» σε νοοτροπίες του χθες και ανοίγουμε μια νέα σελίδα για τον Δήμο, τους Δήμους γενικότερα».

Στην εισήγησή του, ο κ. Γερουλάνος ευχαρίστησε την ομάδα εργασίας – Κατερίνα Ευκλείδου, Άννη Καββαδία, Αθηνά Μαλαγαρδή, Παναγιώτα Πετρόγλου, Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Μαρία Στρατηγάκη – για το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που έφερε στον Δήμο προς ψήφιση και υπογράμμισε τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στην ελληνική πολιτεία το παράδειγμα διαπαραταξιακής σύμπνοιας που εκπέμπει ο Δήμος Αθηναίων απέναντι σε φαινόμενα κάθε είδους παρενόχλησης. «Ο μεγαλύτερος μας εχθρός είναι σίγουρα η άγνοια. Μεγαλύτερος σύμμαχος της άγνοιας όμως είναι η ατιμωρησία. Το ελληνικό Δημόσιο, εσκεμμένα και ακούσια είναι σήμερα στη μάχη κατά της παρενόχλησης νομικά διάτρητο. Στόχος μας είναι να προτείνουμε στο Υπουργείο τρόπους να αναγνωρίσει και να κλείσει τα κενά. Προφανώς, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει τον νόμο. Μπορεί όμως να ηγηθεί μιας ευρύτερης προσπάθειας μέσα από την ΚΕΔΕ και τα υπουργεία για να αλλάξει ο νόμος από τους αρμόδιους».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News