Επιασαν ταβάνι τα ανθρώπινα όρια;

Νέα μελέτη επιμένει ότι οι βιολογικές μας δυνατότητες βρίσκονται πλέον στο μέγιστο δυνατό σημείο. Δεν μπορούμε να ψηλώσουμε περισσότερο, να τρέξουμε...

Protagon Team
16 Δεκ16 Δεκεμβρίου 2017, 14:00