941
Ε-food, click delivery και τώρα deliveras. Ολο το φαΐ στα χέρια Γερμανών | Facebook/CreativeProtagon

Γερμανικός χορός εκατομμυρίων στα ελληνικά delivery apps

Protagon Team Protagon Team 16 Οκτωβρίου 2018, 12:35
Ε-food, click delivery και τώρα deliveras. Ολο το φαΐ στα χέρια Γερμανών
|Facebook/CreativeProtagon

Γερμανικός χορός εκατομμυρίων στα ελληνικά delivery apps

Protagon Team Protagon Team 16 Οκτωβρίου 2018, 12:35

Οι οικονομικές καταστάσεις του Delivery Hero, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος όμιλος παραγγελιών έτοιμου φαγητού μέσω Διαδικτύου στον κόσμο, αποκάλυψαν το ποσό που κατέβαλε πρόσφατα ο γερμανικός κολοσσός για την εξαγορά της γνωστής ελληνικής κινητής εφαρμογής deliveras.gr.

Οι Γερμανοί του Delivery Hero έβαλαν το χέρι στην τσέπη, καταβάλλοντας 4,7 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών του τρίτου δημοφιλέστερου ελληνικού food app, έπειτα από την εξαγορά των δύο πιο διαδεδομένων (του e-food και του click delivery) το 2015 από τους ίδιους.

Σύμφωνα με τον γερμανικό όμιλο, πρόκειται για μία «στρατηγική επένδυση στην ελληνική αγορά». Το ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει ένα «ενδεχόμενο αντάλλαγμα» (contingent consideration) ύψους 1,5 εκατ. ευρώ , που «μετρήθηκε σε προσωρινή βάση και υπόκειται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης του Ομίλου», καθώς εξαρτάται από την μελλοντική απόδοση των συνδυασμένων επιχειρήσεων, αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις. Το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να φτάσει κατά μέγιστον τα 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του τιμήματος της εξαγοράς, μεταξύ άλλων η αξία της εμπορικής μάρκας αποτιμήθηκε στις 100.000 ευρώ, ενώ η πελατειακή βάση της εταιρείας στο 1 εκατ. ευρώ (με απόσβεση στην δεκαετία). Το τίμημα της συναλλαγής ύψους 4,7 εκατ. ευρώ θεωρείται υπεραξία (goodwill) που συνίσταται στη θετική εμπορική προοπτική και την τεχνογνωσία της ομάδας που τρέχει το app.

O deliveras είχε το 2017 τζίρο 1,1 εκατ. ευρώ και ζημίες 89 χιλιάδων ευρώ, ενώ το 2016 κατέγραψε κύκλο εργασιών 536 χιλιάδων ευρώ και ζημιές 314 χιλιάδων ευρώ. Συνολικά, δεν έχει καταγράψει καθόλου κερδοφορία, ενώ οι αθροιστικές του ζημιές προσεγγίζουν σωρευτικά τα 1,7 εκατ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

3 στα 3 οι Γερμανοί

Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, οι Γερμανοί του Delivery Hero ελέγχουν πια το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς που διενεργείται μέσω διαδικτύου και κινητών εφαρμογών στο έτοιμο φαγητό στην Ελλάδα, όπως εκτιμούν παράγοντες του συγκεκριμένου κλάδου.

Την Πρωτομαγιά του 2015 το γερμανικό γκρουπ είχε ολοκληρώσει την εξαγορά της Κυπριακής OFD Limited (της μητρικής του e-food) και της Online Delivery AE που λειτουργεί την δημοφιλή κινητή εφαρμογή, σε μία συναλλαγή οι λεπτομέρειες της οποίας όμως δεν είχαν γίνει γνωστές.

Το Protagon εντόπισε αυτές τις λεπτομέρειες στις οικονομικές καταστάσεις του Delivery Hero, σύμφωνα με τις οποίες η αξία της συναλλαγής για την εξαγορά του e-food ξεπέρασε τα 21 εκατ. ευρώ.

Από αυτό το ποσό, η τιμή αγοράς ήταν 10 εκατ. Ευρώ, ενώ τα 11 εκατ. ευρώ ξεπερνούσε άλλο υπό αίρεση ποσό εξαγοράς που συσχετιζόταν με την εξέλιξη της ανάπτυξης των προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδών της εταιρείας. Το συγκεκριμένο ποσό είχε ως περίοδο ωρίμασης το 2016 και το 2017, με ανώτατο όριο τα 45 εκατ. ευρώ. Στην αποτίμηση του e-food η Delivery Hero αναγνώρισε παράλληλα υπεραξία ύψους 17,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, ενεργοποιήθηκε δικαίωμα προαίρεσης μετοχών από τους ιδρυτές του e-food σε μία παράλληλη, αρκετά περίπλοκη συναλλαγή που συνόδευε την κυρίως μεταβίβαση των μετοχών και έχει ισχύ μέχρι το 2020.

Εξαγορά μέσω Τουρκίας

Στο μεταξύ, το 2015 το Delivery Hero είχε αποκτήσει τον έλεγχο του 76% των μετοχών του δεύτερου μεγαλύτερου food app της χώρας, του Click Delivery, μέσω της εξαγοράς του τουρκικού Yemek Sepeti, που θεωρήθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα exits στην ιστορία του τουρκικού startup οικοσυστήματος, ύψους 505 εκατ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί το 2013 μία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 300.000 ευρώ στην εταιρεία, μέσω της οποίας εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η τουρκική Yemek Sepeti και τοποθέτησε στελέχη στο ΔΣ της Click Delivery, ενώ ακολούθησε μία σειρά από ΑΜΚ: Τρεις το 2014 που προσέγγισαν αθροιστικά το 1,3 εκατ. ευρώ, δύο το 2015 που ξεπέρασαν το 1,1 εκατ. ευρώ και δύο το το 2016 που έφτασαν το 1 εκατ. ευρώ.

Το 2017 μοναδικός μέτοχος της Click Delivery κατέστη η κυπριακή OFD limited, μητρική του e-food, ενώ έγινε νέα ΑΜΚ ύψους 1,2 εκατ. Ευρώ. Συνολικά δηλαδή οι ΑΜΚ στο Click Delivery ανήλθαν σε σχεδόν 5 εκατ. ευρώ, και αυτό την ώρα που η εταιρεία λειτουργούσε σταθερά με ζημιές που προσεγγίζουν σωρευτικά τα 3,5 εκατ. ευρώ μεταξύ 2013 και 2017.

Μία εταιρεία – δύο apps

Προ μηνών, τον Μάιο του 2018 ενεργοποιήθηκε η συγχώνευση ανάμεσα στο e-food και στο Click Delivery δια της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι τα δύο apps συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από την ίδια βέβαια διοικητική ομάδα.

Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης της συγχώνευσης, η εταιρεία του e-food Online Delivery AE έχει καθαρή θέση 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Click Delivery σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ, ποσά που αθροίζονται εν τέλει υπέρ της πρώτης. Όπως αναφέρεται, στόχος της συγχώνευσης είναι:

– Η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω των οικονομιών κλίμακας
– Η βελτιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων
– Ο συντονισμός, η διοικητική εποπτεία και η ενσωμάτωση όλων των συναφών δραστηριοτήτων στην ίδια επιτελική ομάδα.
– Η εκμετάλλευση των φορολογικών κινήτρων.

Το 2017 το e-food κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 16,7 εκατ. ευρώ (σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο έτος) και καθαρά κέρδη της τάξης των 4,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5 φορές υψηλότερα από το προηγούμενο έτος (0,8 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, το Click Delivery είχε κύκλο εργασιών σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ (ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 1 εκατ. Ευρώ του 2016) και καθαρές ζημιές 116 χιλιάδων ευρώ, αντί 708 χιλιάδων το 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρώτα χρόνια της συνύπαρξης των δύο δημοφιλών apps είχε κηρυχθεί ένας άτυπος και ιδιότυπος «πόλεμος» μεταξύ τους τόσο για την προσέλκυση καταστημάτων εστίασης στην εφαρμογή όσο και παροχής προσφορών προς τους καταναλωτές.

Και κάπως έτσι, παρά το γεγονός που οι τρεις κινητές εφαρμογές «έκαιγαν» αφειδώς χρήμα για να δημιουργήσουν πελατεία και εμπορικά δίκτυα, καταγράφοντας συνεχώς ζημιές, οι Γερμανοί της Delivery Hero είδαν την ευκαιρία να αποκτήσουν το «φιλέτο» μιας μεγάλης αγοράς, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη και προεξοφλώντας ότι θα πάρουν γρήγορα τα χρήματά τους. Τα καθαρά κέρδη του e-food των 5 εκατ. ευρώ και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης δείχνουν ότι μάλλον θα το πετύχουν.