Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει δρόμος στην Κίνα

3 Ιουλίου 2018, 13:10
https://www.youtube.com/watch?v=qukmgeK4rdI