Είναι αυτό το οικολογικό αεροπλάνο του μέλλοντος;

11 Δεκεμβρίου 2019, 12:05
https://www.youtube.com/watch?v=JcJaHvwdN7A