348
Η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου | Intimenews/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Προσφυγή της Θάνου στο ΣτΕ για ακύρωση της αποπομπής της

Protagon Team Protagon Team 14 Αυγούστου 2019, 12:43
Η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου
|Intimenews/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Προσφυγή της Θάνου στο ΣτΕ για ακύρωση της αποπομπής της

Protagon Team Protagon Team 14 Αυγούστου 2019, 12:43

Η πρώην πλέον πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης και αναστολής της έκπτωσης της από την προεδρία της Επιτροπής.

Αντίστοιχο αίτημα κατατέθηκε και από την πρώην αντιπρόεδρο Αννα Νάκου, η οποία επίσης παύθηκε από την Επιτροπή.

Στα αιτήματα προς το ΣτΕ απαριθμούνται οι λόγοι για τους οποίες, κατά τις αιτούσες, υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας.

Μιλούν ακόμη, σύμφωνα με το dikastiko.gr, για «φωτογραφική διάταξη» η οποία  αποτελεί «παράβαση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους συνεπεία της πρόωρης λήξεως της προστατευόμενης θητείας τους ως μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα του νόμου».

Ειδικότερα «οι παραβάσεις που συνεπάγεται η θέσπιση του επίμαχου ασυμβιβάστου με το Ν. 4623/2019 είναι, σύμφωνα με την αίτηση ακυρώσεως, οι ακόλουθες:

  1. Παράβαση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, γιατί ο νομοθέτης δεν όριζε τέτοιο ασυμβίβαστο κατά τον χρόνο διορισμού των αιτουσών.
  2. Παράβαση της υποχρέωσης σεβασμού της θητείας των μελών της εθνικής αρχής ανταγωνισμού μέχρι της λήξεώς της και μη πρόωρου τερματισμού της, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί επί αντίστοιχων υποθέσεων από το Δικαστήριο της Ε.Ε.
  3. Παράβαση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους συνεπεία της πρόωρης λήξεως της προστατευόμενης θητείας τους ως μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα του νόμου, καθώς και της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών και της ορθολογικής οργάνωσής τους που επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση του ενιαίου της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής.
  4. Παράβαση της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της καλής νομοθετήσεως, διότι ο νομοθέτης παρέλειψε να θεσπίσει ειδική μεταβατική διάταξη για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.
  5. Έλλειψη γενικού, αφηρημένου και απρόσωπου χαρακτήρα της ρυθμίσεως.
  6. Φωτογραφικός χαρακτήρας του θεσπισθέντος ασυμβιβάστου, με σκοπό την απομάκρυνση συγκεκριμένων, δυνάμενων ευχερώς να προσδιοριστούν ατομικώς, μελών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  7. Αντίθεση της ρυθμίσεως προς την αρχή της αναλογικότητας και προς την αρχή της ισότητας.
  1. Μη τήρηση των διατάξεων του νόμου 3959/2011, γιατί δεν ζητήθηκε, αναφορικά με την επίμαχη τροποποίηση του ν. 3959/2011, η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού».