546
Η πρόσοψη του ΕΚΠΑ | Wikimedia Commons

ΕΚΠΑ: Η θέση του στην κατάταξη της QS για το 2018

Protagon Team Protagon Team 1 Μαρτίου 2018, 16:47
Η πρόσοψη του ΕΚΠΑ
|Wikimedia Commons

ΕΚΠΑ: Η θέση του στην κατάταξη της QS για το 2018

Protagon Team Protagon Team 1 Μαρτίου 2018, 16:47

Δημοσιεύτηκε, από την παγκόσμια ομάδα αναλυτών ανώτατης εκπαίδευσης της Quacquarelli Symonds (QS), ο Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων σε βασικά και εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα, επιβεβαιώνοντας -για άλλη μια φορά- το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την ερευνητική απήχηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί τα Πανεπιστήμια στους πέντε (5) βασικούς  θεματικούς τομείς σπουδών, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS, (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής και Ιατρικής, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, Μηχανική και Τεχνολογία) αλλά και σε  48 επιμέρους επιστημονικά πεδία -ειδικότητες που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών.

Για το 2018 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε υψηλές θέσεις τόσο στους πέντε βασικούς τομείς όσο και σε έντεκα (11) επιμέρους επιστημονικά πεδία (δείτε τους πίνακες 1 και 2).

EKPA_2017-2018Πηγή: Ιστοσελίδα QS World University Ranking
EKPA_2017-2018_NO2
Πηγή: Ιστοσελίδα QS World University Ranking

Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό report στην Αγγλική γλώσσα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εν λόγω αναφορά εστάλη από τους αναλυτές της QS στην Ομάδα Ranking του Ιδρύματος. Η κίνηση αυτή δεικνύει το καλό επίπεδο συνεργασίας και το εποικοδομητικό κλίμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με τους φορείς κατάταξης Πανεπιστημίων.

Η μελέτη των στοιχείων που αφορούν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο δείχνει ότι:

  1. Παρατηρείται σταθερότητα ή και οριακή βελτίωση σε 9 από τις 12 ειδικότητες του ΕΚΠΑ που συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα κατάταξης για τα έτη 2017 και 2018.
  2. στην αντίστοιχη κατάταξη του 2016, το ΕΚΠΑ εμφάνιζε μόλις 6 ειδικότητες στις 48, ενώ το 2018 σχεδόν τις διπλασίασε (έντεκα 11)
  3. στην αντίστοιχη κατάταξη του 2016 για τα βασικά 5 θεματικά πεδία, το ΕΚΠΑ δεν είχε βαθμολογηθεί σε κανένα, ενώ το 2018 και στα πέντε (5). Η μη βαθμολόγηση το 2016 σημαίνει ότι η βαθμολογία των δεικτών οδηγούσε σε θέσεις από την 500ή και κάτω για τα συγκεκριμένα πεδία.
    Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη δήλωση του επικεφαλής του τμήματος ερευνών της QS, Μπεν Σόουτερ, σύμφωνα με την οποία: «Τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους είναι μια απόδειξη για την ανθεκτικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων. Επειτα από μερικά δύσκολα χρόνια, κατά τα οποία τα ελληνικά πανεπιστήμια επιβαρύνθηκαν με την πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση και με μια καταστροφική φυγή των επιστημόνων λόγω του ‘Brain Drain’, βλέπουμε τώρα τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης».
  4. Επιβεβαιώνεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως. Αυτό φαίνεται τόσο στον δείκτη «ετεροαναφορές ανά δημοσίευση» όσο και στον δείκτη H-index.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό του διεθνούς προσωπικού, τον αριθμό φοιτητών, τον αριθμό αναφορών από το Scopus και τις αναλογίες καθηγητών – φοιτητών. Ακόμα, βασίζονται σε μια σειρά από άλλα επιμέρους κριτήρια, το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα.

Για τη θεματική κατάταξη του 2018, τελικώς, κατετάγησαν 1.130 Πανεπιστήμια από 151 χώρες σε 48 θεματικά αντικείμενα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις 75.015 ακαδημαϊκών και 40.455 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, όπως προαναφέρθηκε, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Σε κάθε επιμέρους πεδίο ανακοινώνονται αποτελέσματα για τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η συνολική, και βασίζεται στα δεδομένα τους έτους 2016-2017.

Συνολικά, έξι ελληνικά πανεπιστήμια εμφανίζονται 57 φορές στους 48 πίνακες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News