684
|

Στήριξη των νέων για ένα καλύτερο μέλλον

Protagon Team Protagon Team 12 Μαΐου 2020, 15:33

Στήριξη των νέων για ένα καλύτερο μέλλον

Protagon Team Protagon Team 12 Μαΐου 2020, 15:33

Με σκοπό την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της κοινωνίας και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την υποστήριξη της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και τη συνδρομή στις παγκόσμιες προσπάθειες για ένα βιώσιμο μέλλον με έργα υποδομής.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2013, ο Όμιλος προσφέρει υποτροφίες σημαντικών ποσών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα 62 αριστούχοι απόφοιτοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων έλαβαν πλήρεις υποτροφίες για εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους που σχετίζονται με τομείς Μηχανικής και Ενέργειας, σύγχρονες προσεγγίσεις σε τομείς Οικονομίας και Διοίκησης, και Θετικές επιστήμες που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Οι υπότροφοί του Ομίλου απέκτησαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική, όπως Columbia, MIT, Harvard, Cambridge, Imperial College, University College London, University of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά.

Οπως λέει μια από τις υποτρόφους, η Ε.Χ., η οποία συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της (MSc Architectural Computation) στο University College London με τη στήριξη των ΕΛΠΕ: «Η λήψη της υποτροφίας για μένα είναι μια μοναδική ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου και να εμβαθύνω στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής και των νέων τεχνολογιών». Η Ε.Χ. τονίζει ακόμα: «η υποτροφία αποτελεί απαραίτητο στήριγμα στο νέο αυτό ακαδημαϊκό μου βήμα και είναι ένας ακόμη λόγος για να είμαι αισιόδοξη για το μέλλον».

Στον ίδιο τόνο, ο Λ.Σ., υπότροφος MSc in Finance στο LSE: «Η συνεισφορά της υποτροφίας ήταν ανυπολόγιστη, καθώς ο τίτλος σπουδών από ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια παγκοσμίως με έκαναν πολύ πιο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας» ενώ και ο Β.Τ.,  επίσης υπότροφος MSc in Finance στο LSE, επισημαίνει την μεγάλη συνεισφορά της υποτροφίας του η οποία ήταν «καθοριστική για τη συνέχεια των σπουδών μου στο εξωτερικό, εμπλούτισε το βιογραφικό μου και υπήρξε σημαντικό εφόδιο κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων πρόσληψής μου».

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για σπουδές στο εξωτερικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό, με το ποσοστό των αποφοίτων που απέκτησαν πτυχία στο εξωτερικό να είναι τρεις φορές περισσότερο υψηλότερο από την ΕΕ (12,1%, κατά ΕΕ 3,6% E) και για τους απόφοιτους μεταπτυχιακού επιπέδου πέντε φορές υψηλότερο (25,8% κατά ΕΕ 5%) (Πηγή: Education and Training Country analysis).

Οι σπουδές ή η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τους εργοδότες: από την εκμάθηση γλωσσών και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης έως την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και την προσαρμοστικότητα.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να εξελίσσονται και να αναπροσαρμόζονται για να μπορούν να επιτελούν την κύρια αποστολή τους: να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές, ώστε αυτοί να έχουν μια επιτυχημένη πορεία μέσα σ’ έναν περίπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο που βρίσκεται αντιμέτωπος με ραγδαίες τεχνολογικές, πολιτιστικές, οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις.

Ωστόσο, οι σπουδές, είτε πρόκειται για προπτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές είτε για σπουδές έρευνας, απαιτούν χρήματα, και πολλές φορές, οι φοιτητές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Σε αυτό τον τομέα έρχονται να βοηθήσουν οι υποτροφίες.

Ειδικά σήμερα μέσα στην κρίση, οι πολίτες στρέφονται ακόμη πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν προς τις επιχειρήσεις, περιμένοντας από αυτές να τους συμπαρασταθούν και να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών τους. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ανταποκρίνονται στο αίτημα των πολιτών, φροντίζοντας να είναι η δράση τους πάντα σε συνέπεια με την ταυτότητα και τη στρατηγική τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Υποτροφιών των ΕΛΠΕ καλύπτει το κόστος των διδάκτρων και το κόστος διαβίωσης με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης, την ενδυνάμωση της εξειδικευμένης κατάρτισης, την απόκτηση πλούσιων και καταλυτικών ερεθισμάτων, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καινοτόμων ιδεών, ομαδικότητας, πολυπολιτισμικότητας, εξωστρέφειας, συναισθηματικής νοημοσύνης και προσαρμοστικότητας στις σύγχρονες τεχνολογίες για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος, το οποίο φέτος υλοποιείται για όγδοη συνεχή χρονιά, πρώτη επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών αποτελούν τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (65% )και των ΗΠΑ (17% ) με μεγαλύτερη προτίμηση στον κλάδο σπουδών Οικονομικά & Διοίκηση.

Εως 31 Μαΐου οι αιτήσεις 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΛΠΕ, καθώς και η φόρμα υποβολής αίτησης έως τις 31/5/2020, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr.