Τέχνη για το δικαίωμα στο νερό

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την 28η Ιουλίου 2010, ημέρα που τα Ηνωμένα Εθνη αναγνώρισαν επίσημα την πρόσβαση στο καθαρό νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Σε αυτά τα δέκα χρόνια σημειώθηκε πρόοδος, όμως ακόμη 785 εκατ. άνθρωποι στερούνται μία πηγή πόσιμου νερού κοντά στην κατοικία τους και ένας στους τέσσερις ανθρώπους συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση σε ιδιωτική τουαλέτα. Η WaterAid ανέθεσε σε δέκα καλλιτέχνες να στείλουν το δικό τους μήνυμα