517
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς | YouTube

Εθνική Τράπεζα: Αύξηση κερδών στα €404 εκατ. το α’ τρίμηνο

Protagon Team Protagon Team 29 Μαΐου 2020, 13:15
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς
|YouTube

Εθνική Τράπεζα: Αύξηση κερδών στα €404 εκατ. το α’ τρίμηνο

Protagon Team Protagon Team 29 Μαΐου 2020, 13:15

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας κατέγραψε στο α’ τρίμηνο του 2020 η Εθνική Τράπεζα, στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στα έκτακτα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία επέτρεψαν τη θωράκιση του ισολογισμού της έναντι μιας νέας, λόγω κορωνοϊού, γενιάς κόκκινων δανείων.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της διοίκησης του ομίλου της Εθνικής, Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς δήλωσε πως, παρά την πρωτοφανή αβεβαιότητα, ορισμένα θέματα διαφαίνονται ξεκάθαρα:

«Πρώτον, η ψηφιακή τραπεζική εξελίσσεται ραγδαία. Δεύτερον, θα εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, ένα νέο, πιο αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο για τις εταιρείες και ειδικότερα τις τράπεζες. Τρίτον, η κρίση θα επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, τις οποίες θα αξιοποιήσουν όσοι επιδείξουν τη απαιτούμενη ευελιξία και ικανότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ο Μυλωνάς, η πορεία μετασχηματισμού της ΕτΕ αποτελεί ένα επιπρόσθετο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

«Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην τράπεζα κατά τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και από την επιτυχή ανταπόκρισή μας στην κρίση των τελευταίων 3 μηνών, με τη δημιουργία ενός ασφαλούς λειτουργικού μοντέλου εργασίας και με την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, μεταξύ άλλων, μέσω της ευρείας προσφοράς ψηφιακών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης τραπεζικών υπηρεσιών».

Η αλήθεια είναι ότι η τράπεζα πέτυχε ταχεία μετάβαση στο νέο μοντέλο εργασίας, καθώς το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά με ασφάλεια και αποδοτικότητα, αγγίζει το 70%. Από την άλλη, τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή σχεδόν 60 χιλ. αιτήσεων που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα.

Παράλληλα συνεχίστηκε η εξυγίανση του ισολογισμού, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να φτάνει σε τριμηνιαία βάση τα 200 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας οργανικές ενέργειες.

Στο τέλος της περιόδου τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 10,4 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθυστερήσεων να υποχωρεί στο 31,8%.

Η  επίδραση ωστόσο της κρίσης του κορονοϊού στις επισφάλειες έγινε ήδη ορατή, καθώς οι καθαρές εισροές αυξήθηκαν μετά την αντιστροφή των θετικών τάσεων του α’ διμήνου τον Μάρτιο.

Για τον λόγο αυτόν, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας επέλεξε την ενίσχυση της κάλυψης των δανείων της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 486 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο έναντι 100 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 107 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2019.

Παρ’ όλα αυτά, ο όμιλος της ΕτE εμφάνισε σημαντική κερδοφορία και στο α’ τρίμηνο του 2020.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη έπειτα από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 404 εκατ. ευρώ από 127 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019, εξαιρουμένου του κόστους εθελουσίας εξόδου προσωπικού (90 εκατ. ευρώ), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (10 εκατ. ευρώ), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (5 εκατ. ευρώ).

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 408 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2019, οι οποίες ενσωμάτωναν την πρόβλεψη για την Εθνική Ασφαλιστική.

Εξάλλου, ενισχύθηκε η ρευστότητα του ομίλου με την αύξηση των εγχώριων καταθέσεων κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση, με τις καταθέσεις ιδιωτών να διατηρούν τη θετική τους δυναμική.

Με τον τρόπο αυτόν, οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρούνται σε επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News