Για μια πιο αποτελεσματική εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Στo βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Για έναν αποτελεσματικότερο Χρηματοοικονομικό Τομέα» εισηγούμαι μια θεμελιακή μεταρρύθμιση μεγάλης σημασίας: την δημιουργία Ενιαίας Εποπτείας...

Κωνσταντίνος Β. Καρατζάς
3 Οκτ3 Οκτωβρίου 2019, 16:53