Τα κόμματα απέναντι στην πανδημία – με αριθμούς

Οι πολιτικοί χαρακτηρισμοί (Δεξιά, Αριστερά, νεοφιλελεύθερο, προοδευτικό, αντιδραστικό κλπ.) δεν αντιπροσωπεύουν ουσιαστικές διαφορές στην πράξη.  Κόμματα που χαρακτηρίζονται νεοφιλελεύθερα έχουν παραπλήσιες θέσεις...

Αντώνης Παπακώστας
18 Ιαν18 Ιανουαρίου 2022, 13:15